Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

středa 4. prosince 2013

Otevřený dopis europoslancům k návrhu o osivech

Informace uvedené dále budou pro některé z vás možná velkým překvapením - a to ani nejde o žádnou konspiraci, nýbrž o něco, co se opravdu děje... Začnu svým dopisem do Europarlamentu:

Dobrý den, vážení europoslanci a europoslankyně,

protože se již delší dobu zabývám problematikou GMO, pěstění a osiv, nemohlo mi uniknout, co se na tomto poli děje, a co nekalého se chystá. Diskutované navrhované nařízení EU – ve jménu ochrany spotřebitele – omezí, co lidé mohou pěstovat a prodávat. Předkládané nařízení totiž nechrání odpovídajícím způsobem právo lidí na pěstování, prodej a výměnu rostlin a není dostatečně účinné, aby zabránilo komerčním zájmům omezovat šlechtění, což představuje hrozbu pro potravinovou bezpečnost a práva zemědělců, zahradníků a komunit šlechtit a pěstovat vlastní plodiny.

zdroj: iexpats.com

Prosím, berte v potaz a pozorně si přečtěte navrhované změny (viz příloha)* k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh v přiloženém souboru, který je výsledkem jednání a prohlášení zástupců zemědělských organizací, pěstitelů, zahradníků atd., se kterým se ztotožňuji i já.
Nejlepší by bylo návrh vrátit k přepracování, jako to doporučil europoslanec Poc na výboru ENVI.


Proč byste to měli udělat? Dobrý obrázek si uděláte např. zde:
http://www.potravinovezahrady.cz/seminkovy-underground/

Společná deklarace evropských organizacích (v češtině) je dostupná zde:
http://www.eu-seedlaw.net/pdf/Declaration_Vienna_2013-11_CS.pdf


Díky za Váš čas a energii, kterou věnujete naší společné budoucnost
Martin crysman Zahradník

* více viz také zde http://www.potravinovezahrady.cz/otevreny-dopis-poslancum-evropskeho-parlamentu/

... pokračovat můžete sami skrze vložené odkazy. Poslanec Poc to zcela správně dává do kontextu toho, jak to probíhalo s ACTA.
Zřejmou návaznost to má na koncerny typu Monsanto a jejich strategii.
V neposlední řadě je evidentní spojitost se snahou o institucionalizaci přístupu k rostlinným léčivým zdrojům.

4 komentáře :

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

Máme tu první pozitivní odezvy:
"""
Dobrý den,
děkuji za zaslaný email. V posledním dnech se na české europoslance obrací mnoho občanů, kteří, stejně jako Vy, vyjadřují své znepokojení, co návrh tzv. semínkového nařízení bude znamenat pro drobné pěstitele. V rámci rozdělení kompetencí v naší delegaci se tématu tzv. semínkového nařízení věnuje můj poslanecký kolega Pavel Poc, který je zde současně stínovým zpravodajem za frakci Socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Podle mých informací bude podán PN na zamítnuti uvedeného návrhu, který podpořím.

S pozdravem
<jmeno_bylo_vyjmuto>
Poslankyně Evropského parlamentu

"""

Tedy, nebojte se kontaktovat poslance a poslankyně!

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

Další reakce:
"""
Vážený pane Zahradníku,

Potvrzuji obdržení Vaší výzvy. Jsem o návrhu informována a podle mých dalších informací by výbor pro životní prostředí EP měl konstruktivní návrhy schválit nebo vrátit celou agendu Komisi k přepracování. Ráda rozumné změny na plenárním zasedání podpořím. Shodně s Vámi se domnívám, že ochrana drobných pěstitelů a zahrádkářů musí zůstat prioritou a rolí EU má být právě zastání drobných proti silám korporátní globalizace, jež se projevuje i v oblasti semenářství. Jsem si ale jistá, že malopěstitelů a zahrádkářů či soukromých osob se nařízení netýká a nereguluje je – snahou Komise je splnit požadavky biodiverzity, malých producentů a ochránců tradičních semen a zároveň zemědělců, kteří potřebují mít jistotu o kvalitě a složení osiva, které kupují ve velkém.

Je ale pravda, že přehnaná evropská regulace a její náklady neúnosné právě pro menší producenty a zpracovatele je jedním z trendů, které je potřeba zastavit a jsem ráda, že i Vaše dodatky pomohou vyjasnit možná temná zákoutí tohoto tématu a pomoci vyjasnit interpretaci různých termínů. Dosud často pro les nejsou vidět stromy. Přesto považuji za vhodné připomenout, že Registrace semen prodávaných na trhu je nutná již dnes a v podstatě nikdy nebylo možné prodávat semena jen tak, bez jakékoli registrace. V ČR již odedávna platí zákon o odrůdách, osivu a sadbě, který podobným způsobem reguluje osiva, a zvláštní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, tedy úřad, který toto spravuje. Vzhledem k tomu, že v Evropě máme společný trh a společnou zemědělskou politiku je logické, že dojde k společnému sjednocení a zjednodušení předpisů týkajících se i semenářství, ale zároveň si dovoluji zopakovat, že zmíněný návrh se netýká malopěstitelů a zahrádkářů či soukromých osob.

S pozdravem,
<jmeno_bylo_vyjmuto>
Poslankyně Evropského parlamentu
"""

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

Do třetice všeho dobrého:
"""
Vážený pane,

Dovoluji si Vám poděkovat za Váš email i zájem o evropskou problematiku.

Neustálá snaha po regulaci všech oblastí lidského konání je podle mého názoru zhoubným nádorem evropské integrace a důvodem oprávněně sílícího euroskepticismu.

Návrh nařízení EP a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh je příkladem takové regulace a současně ukázkou bující evropské byrokracie.

V tuto chvíli je dokument projednáván v gesčním Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. První čtení na plenárním shromáždění je indikováno na duben 2014.

Rád bych Vás ubezpečil, že jako člen Evropské konzervativní a reformní skupiny budu usilovat o změnu legislativního návrhu a pokud nebude nalezeno uspokojivé řešení, budu na plénu hlasovat proti zmiňované zprávě.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
<jméno_bylo_vyjmuto>
Místopředseda Evropského parlamentu
"""

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

Přišla mi odpověď od poslankyně Brzobohaté, že mi posílá stanovisko poslance Pavla Poce, který se tématem zabývá. Tedy přikládám:

Osud “semínkového zákona” v rukou europoslanců

Brusel, 30. ledna 2014: Nový návrh zákona EU na regulaci semen a osiv vzbudil velkou nevoli v mnoha státech včetně České republiky. Aktuálně je projednáván v Evropském parlamentu a dnes o něm hlasovali europoslanci z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Jeho člen, český europoslanec Pavel Poc (ČSSD) před hlasováním podal návrh na celkové zamítnutí takzvaného “semínkového nařízení” z dílny Evropské komise.

Pavel Poc, stínový zpravodaj Skupiny evropských socialistů a demokratů (S&D), k tomuto zákonu po hlasování uvedl:
“Hlasování bylo krátké, ale dramatické. Hlasovali jsme o mém návrhu na zamítnutí celého zákona, který není dobrý pro nikoho a oproti současnému stavu nepřináší žádná zlepšení. Evropská komise by ho měla přepracovat.”

“Když jsem začal na návrhu pracovat, věřil jsem, že se bude dát upravit do přijatelné podoby. Poté jsem ale došel k závěru, že bychom kupovali zajíce v pytli. Souhlasím s obavami mnoha zahrádkářů, producentů osiv nebo ochránců tradičních odrůd.”

“Osiva z EU mají dnes ve světě dobré jméno. Těží z toho i čeští producenti. Nechtěl bych vidět, že kvůli novému nařízení EU klesne jejich konkurenceschopnost. Bylo třeba zasáhnout, těch pochybností zde byla celá řada.”

“S výsledkem dnešního hlasování jsem samozřejmě spokojen, je to ale teprve první krok. Nyní o něm bude hlasovat Výbor pro zemědělství, který má v tomto případě hlavní slovo a v únoru nebo v březnu bude muset vše schválit celý Parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku. Vzhledem k dosavadním jednáním jsem ale optimista.”