Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

sobota 25. ledna 2014

Připomínkujte územní plán města Brna - je to snadné...

Vážení brněnští,

najděte si prosím deset minut času a koukněte na www.mampripominky.cz

http://www.mampripominky.cz/


Nepochybuji o tom, že nějaké mít budete...
Uzávěrka je 11.2.2014!

Díky všem zúčastněným, organizátorům i lidem, co to sdílejí a posílají dále!

pátek 24. ledna 2014

non-GMO cereálie (Corn flakes) - nesypte do sebe GMO!

Pokud máte rádi corn flakes a zároveň jste dostatečně informování o GMO, pak si určitě dejte pozor na to, co kupujete - viz
The top 10 breakfast cereals most likely to contain Monsanto's GMO corn

zdroj: enhancelife.info


pondělí 20. ledna 2014

Jak je to s biometrickými údaji (nejen) v českých cestovních dokladech a jejich bezpečností? #3

Pro kompletnost doplňuji závěrečnou část naší komunikace k předešlé komunikaci, kterou jsem obdržel od MV již 17.10.2013 (omlouvám se za zpoždění):
Odbor správních činností obdržel Váš dotaz, proč se nevydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, který by nebyl „čitelný na dálku“.

zdroj: thecoolgadgets.com

Na tuto otázku jsme Vám již odpověděli dne 19.6.2013. Uvedli jsme, že cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji (dále jen „e-pas“) vydávají všechny členské státy Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) 2254/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a v cestovních dokladech vydávaných členskými státy. V souladu s článkem 2 nařízení jsou rozhodnutím Komise K (2006) 2909 ze dne 28. června 2006 stanoveny technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. E-pas dále splňuje požadavky mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) specifikované v Doc 9303 – Machine Readable Travel Documents, Part 3, Volume 2 – Specifications for Electronically Enabled MRtds with Biometric Identicfication Capability. Podle tohoto dokumentu, který navazuje na zmíněnou technickou specifikaci, se e-pas se
vydává s bezkontaktním elektronickým RFID čipem.

Ustanovení uvedených předpisů jsou závazná jak pro Českou republiku, tak pro ostatní státy Evropské unie. To znamená, že e-pasy se ve všech státech Evropské unie vydávají pouze s bezkontaktním elektronickým RFID čipem. Dále se s tímto čipem vydávají ve všech členských státech ICAO.
---

Jinými slovy: máme smůlu - tedy až do té doby, než se s tím případně někdy v budoucnu rozhodneme (občané ČR a EU) něco dělat...

pátek 17. ledna 2014

Otevřený dopis k novému občanskému zákoníku (NOZ) ve věci společného jmění manželů (SJM)

Vážený zástupce občanů,
četl jsem velmi zajímavý článek [http://www.blisty.cz/art/71785.html] popisující NOZ a jak se dotýká SJM - tedy velmi nepříznivě!!
Jako občan jsem přesvědčen, že současná úprava exekučních předpisu hrubě nespravedlivá a v nesouladu se základním pojetím spravedlnosti především v těchto oblastech:
1. Od 1.1.2014 byla bez širší politické a občanské diskuze nově umožněno to, aby bylo společné jmění manželů exekučně zasaženo i pro dluh, který vznikl před vznikem manželství jednomu z manželů(§42 zákona č. 120/2001, exekuční řád) .
2. V průběhu roku 2013 bylo nově umožněno (§ 262a zákon č. 99/1963, občanský soudní řád), aby exekuce dluhu, který je součásti společného jmění manželů zasáhla mzdu druhého z manželů, i když takový dluh nevytvořil, či ani o něm nevěděl.
zdroj: www.pravnilinka.cz

3. Ustanovení § 724 NOZ umožňuje, aby bylo možno druhého manžela chránit a ten požádal soud, aby zrušil společné jmění manželů, zároveň však výše zmíněné ustanovení § 42 exekučního řádu takové zrušení soudem činí fakticky v případě budoucích exekucí zbytečným.
Všechny tyto problémy mají dalekosáhlé dopady a jsou nepochybně v rozporu se zásadou spravedlivého procesu, protože umožňují exekučně zasáhnout i někoho, kdo vůbec nebyl účastníkem soudního řízení, ve kterém se rozhodovalo o samotné existenci dluhu a ani o něm nemusel vědět a neměl povinnost vědět.Zároveň tato rizika fakticky podkopávají existenci manželství jako právního institutu, protože při posouzení všech rizik by manželství asi těžko někdo mohl v takové situaci zvolit jako vhodný institut pro uspořádání svých rodinných vztahů.
Takové uspořádání samozřejmě přímo odráží i samotnou důvěru ve stát, neboť ten je odpovědný za kvalitu zákonů a také za kvalitu výkonu exekutorské činnosti, neboť na ty je část veřejné moci přenesena.Žádám Vás proto o seznámení svých kolegů s existencí této problematiky a zároveň o to, abyste učinil kroky, které by tuto nerovnováhu napravily.
Je zřejmé, že si všichni přejeme to, aby dluhy byly vymahatelné, nicméně výše popsané problémy spíše vedou k likvidaci celých rodin a takové právní ukotvení slouží spíše společnostem poskytujícím lichevní půjčky, než občanům této země.
S pozdravemMcZ

--
Odesláno jako veřejná zpráva skrze napistejim.cz

středa 8. ledna 2014

Hacker Anakata v přísnějších podmínkách než masový vrah Breivik

Hacker a počítačový genius Anakata (Per Gottfrid Svartholm Warg), spoluzakladatel kontroverzního serveru The Pirate Bay, je ve vězení s tak přísným režimem, že nemá přístup k informacím - nemůže číst tisk ani knihy, dosud se k němu nedostal ani žádný dopis... a je držen na samotce! Je s ním veden proces o porušování autorských práv - viz článek Je možné zachovat svobodný Internet? TPB AFK...

Naproti tomu A.B.Breivik, vrah 77 lidí, si může číst vesele...

zdroj: avaaz.org

Myslím, že to je krajně nespravedlivé. Pokud si to myslíte také, podpořte zmírnění podmínek např.

Více informací viz např. toto video na YT: