Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

pondělí 20. ledna 2014

Jak je to s biometrickými údaji (nejen) v českých cestovních dokladech a jejich bezpečností? #3

Pro kompletnost doplňuji závěrečnou část naší komunikace k předešlé komunikaci, kterou jsem obdržel od MV již 17.10.2013 (omlouvám se za zpoždění):
Odbor správních činností obdržel Váš dotaz, proč se nevydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, který by nebyl „čitelný na dálku“.

zdroj: thecoolgadgets.com

Na tuto otázku jsme Vám již odpověděli dne 19.6.2013. Uvedli jsme, že cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji (dále jen „e-pas“) vydávají všechny členské státy Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) 2254/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a v cestovních dokladech vydávaných členskými státy. V souladu s článkem 2 nařízení jsou rozhodnutím Komise K (2006) 2909 ze dne 28. června 2006 stanoveny technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. E-pas dále splňuje požadavky mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) specifikované v Doc 9303 – Machine Readable Travel Documents, Part 3, Volume 2 – Specifications for Electronically Enabled MRtds with Biometric Identicfication Capability. Podle tohoto dokumentu, který navazuje na zmíněnou technickou specifikaci, se e-pas se
vydává s bezkontaktním elektronickým RFID čipem.

Ustanovení uvedených předpisů jsou závazná jak pro Českou republiku, tak pro ostatní státy Evropské unie. To znamená, že e-pasy se ve všech státech Evropské unie vydávají pouze s bezkontaktním elektronickým RFID čipem. Dále se s tímto čipem vydávají ve všech členských státech ICAO.
---

Jinými slovy: máme smůlu - tedy až do té doby, než se s tím případně někdy v budoucnu rozhodneme (občané ČR a EU) něco dělat...

1 komentář :

Anonymní řekl(a)...

To je hrozný jak se dnes smiruje. Ani za totality se tak nesbírali data. Člověk s tím nemůže nic dělat. Jediné se přestěhovat do chudého státu, kde je svoboda a soukromí paradoxně větší.