Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

čtvrtek 29. května 2014

"Nemáte právo volit" aneb jak se mám cítit "evropanem", když nemůžu bez obstrukcí volit do EP?

Volby jsou pro mě důležité. Natolik, že často investuju svůj volný čas do toho, že tady o volbách celkem pravidelně píšu. Do europarlamentu (EP) jsem samozřejmě chtěl volit taky.

Slyšet proto z telefonního sluchátka "nemáte právo volit" (byť ve španělštině), bylo pro mě, bez nadsázky, zdrcující. Ale popořadě. Pro úplnost uvádím celá znění korespondence (bez podpisů apod.)
zdroj: e-petice.cz
Od půlky ledna jsem na EVS pobytu ve Španělsku. O tom, že budou volby do EP jsem se dozvěděl někdy ke konci března (ano, dost pozdě - můžeme se už tady třeba ptát proč až tak pozdě? Od koho?...)
Kdy volit bylo snadno zjistitelné a všeobecně známo: 22.-25.5.2014.
Koho volit bylo pro mě také poměrně jasné.
Jak volit? No... a tady jsem se dostal do problémů.

Očekával jsem drobné komplikace, tedy jsem ke konci dubna vznesl dotaz na MVČR:
Dobrý den,

v květnu budou volby do EP. Samozřejmě chci volit. Komplikace je v tom, že teď jsem, i v květnu budu, mimo ČR. Jakým způsobem mohu prosím odvolit odsud, ze Španělska? Předpokládám, že pro Evropské volby (EU) stačí být v Evropě (EU), ale taky jsem si vědom toho, jak to ve světě byrokracie chodí...

Děkuji mnohokrát za informace či pomoc
McZ

Odpověď mě vůbec nepotěšila:
Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí

Oddělení voleb odboru všeobecné správy obdrželo Váš dotaz ohledně hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze Španělska.

Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona je možné volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území České republiky. Pokud tedy máte zájem volit kandidáty za Českou republiku, můžete tak učinit pouze ve dnech voleb na území České republiky.

Pokud se v době voleb nebudete zdržovat na území České republiky a máte zájem se účastnit voleb do Evropského parlamentu, můžete, za splnění zákonných podmínek, volit kandidáty za Španělsko. Podmínky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve Španělsku občanem z jiného členského státu (tj. Vámi jako občanem České republiky) jsou upraveny v španělském právním řádu. V této souvislosti upozorňujeme, že je časté, že členský stát výkon volebního práva občanem z jiného členského státu podmiňuje určitým druhem pobytu na území svého státu. Bližší informace Vám může poskytnout např. Velvyslanectví České republiky v Madridu.

Tedy jsem se dále zeptal:
Dobrá, děkuji, není to sice odpověď, v jakou jsem doufal, ale chápu, že s tím vy osobně nic dělat nemůžete. Dále se tedy informuji na ambasádě v Madridu o možnostech volit španělské zastupitele - což ovšem není ideální.

Stále mi totiž vrtá hlavou proč Češi v zahraničí mohou volit v českých (!) volbách aniž by se vraceli na území ČR (viděl jsem to ve statistikách voleb do PS 2013), zatímco já teď nemůžu v evropských volbách volit ze země EU aniž bych se vracel na území ČR... Nepřijde vám to zarážející? Jakým způsobem tedy oni volí, že to jde??

Díky moc za upřesnění
McZ
Odpověď MVČR posuďte sami:
Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí

Oddělení voleb odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra obdrželo Váš dodatečný dotaz ohledně hlasování ze zahraničí ve volbách do Evropského parlamentu.

Každý druh voleb je upraven v samostatném volebním zákonu. Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), který však hlasování ze zahraničí neumožňuje, a to žádnou formou.

Jedno z mnoha specifik voleb do Evropského parlamentu je, že volič může hlasovat do tohoto orgánu Evropské unie (ovšem za splnění určitých zákonných podmínek, které jsou nastaveny odlišně v jednotlivých členských zemích) ze kterékoliv členské země. Pokud je občan po určitou dobu na území jiného členského státu, předpokládá se, že má zájem se na tomto území podílet na správě svých záležitostí a účastnit se na veřejném životě. Za účelem ochrany jeho zájmů mu právní předpisy Evropské unie přiznávají různá práva, mezi která patří i možnost volit zástupce v místě pobytu, a to jak do Evropského parlamentu, tak do zastupitelstev územních samospráv.

To bylo jedním z důvodů, proč při tvorbě volebního zákona bylo od možnosti hlasování ze zahraničí na zastupitelských úřadech upuštěno.

Pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, jsou upraveny v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pouze do této komory a ve volbách prezidenta republiky lze hlasovat v zahraničí na zastupitelských nebo konzulárních úřadech, a to na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, vedeného u těchto úřadů z titulu pobytu v jeho územním obvodu, nebo na voličský průkaz.

V této souvislosti je nutno dodat, že v současné době Ministerstvo vnitra pracuje na návrhu nového volebního kodexu, který bude nahrazovat jednotlivé volební zákony a ve kterém bude institut volby v zahraničí opětovně posouzen.
Hmm... Píšu tedy na ambasádu ČR v Madridu [1]:
Dobrý den,

bohužel nemohu volit do EP (europarl.) tak, jak bych chtěl, neboť je bohužel (!) vyžadována přítomnost na území ČR :/ - alespoň dle (nejen) zde:
http://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/volby_do_evropskeho_parlamentu_2014.html

Jsem na EVS pobytu v Galicii, Santiagu, mám průkaz NIE - mohu s ním tedy volit alespoň nějaké španělské zástupce?

Velmi rád bych se totiž voleb účastnil! Jen, jistě chápete, kvůli tomu nepojedu "na otočku" do ČR... Nutnost volit jen z území ČR (člen EU) do voleb na evropské úrovni mi přijde velmi zpátečnické a nevyhovující. Chápu, že to není ve vaší kompetenci, ale mám potřebu vám to sdělit také... Třeba když bude tlak, tak to páni poslanci přehodnotí...

Díky moc
McZ
Odpověď byla zarážející:
Dobrý den pane Zahradníku,

ano, české zástupce do EP lze volit pouze na území ČR, stejně jako zde ve Španělsku můžete volit pouze španělské kandidáty. Tato úprava, upřímně řečeno, dává skutečně smysl, neboť technicky a logisticky prostě není možné, aby každý mohl volit v každém členském státě zástupce za každý členský stát. Zavládl by tak značný chaos, který by měl zásadní vliv na průběh voleb, například na to, že je nutné pečlivě zajistit, aby každý občan volil pouze jednou, tj. pouze zástupce za jeden stát. Tedy ve vašem případě, abyste volil buď Čechy nebo Španěly, nikoli obojí. Jakékoli volby jsou dosti vážná věc, která se opakuje jednou za několik let, proto není požadavek osobní přítomnosti nepřekonatelnou bariérou.

Na vás tedy platí přesně to, co je uvedeno na našem webu, který uvádíte. Konkrétně řečeno, v tam přiloženém dokumentu "Informace pro občany ČR žijící v zahraničí" se na vás vztahuje bod A-II. Jak je tam uvedeno, takový výkon volebního práva již jde mimo kompetenci ČR, neboť budete volit španělské kandidáty. Podléháte tedy španělské úpravě a je nutno se tázat španělských úřadů, co všechno musíte splnit. Předpokládám, že jejich příslušné orgány veřejné správy (obecní úřad, ministerstvo vnitra) budou disponovat potřebnými informacemi. Za ČR vám mohu pouze říci, že pokud máte španělskou residenční kartičku, dle mého názoru zde volit budete moci.

"...technicky a logisticky není možné... chaos..." - cože? Proč tady ve Španělsku teda mohou voliči volit poštou, jak jsem se dozvěděl později? Stejně jako to, že jsme společně se Slovenskem a dalšími dvěma státy EU jedinými, kteří neumožňují volit své představitele ze zahraničí - viz [4].


Budiž, budu tedy volit španělské představitele, Zelení a Piráti tu beztak budou taky. Je to možné? Zjišťuju všude možně... Dostává se ke mně odpověď - článek
"Elecciones al Parlamento Europeo: votar desde España (Los ciudadanos comunitarios residentes en España también podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo)" [2] (můžete využít překladač)

Hmm... Je nutné se přihlásit do jakéhosi registru do konce ledna 2014! Cože? Zde už jsem opravdu zoufalý!

Já, občan EU a ČR, která je členem EU už deset let či kolik:
1) nemůžu volit představitele svého vlastního státu v eurovolbách (!)
2) můžu volit jen představitele z jiného státu EU, ve kterém zrovna jsem, ale musím se zaregistrovat v jakémsi registru na jakémsi úřadu 4 měsíce (!) dopředu? A co lidi, co jsou na projektech třeba jen 2 nebo tři měsíce? Co lidi, co jsou na dovolené? Nebo firemním výjezdu?

WTF?!

Snažím se to všelijak řešit, jdu na místní úřad, ti mě pošlou na poštu, ti mě pošlou "do háje", že už je pozdě, tedy nakonec voláme na volební komisi, kde si poslechnu: "Nemáte právo volit."

Jsem zdrcený. Nasraný. Frustrovaný, unavený, znechucený. Víte totiž, co je jedním z cílů (priorit) (nejen) programu EVS na kterém teď jsem (obecně Erasmus(+), MvA, a dalších programů EU)? Cituji [3]:
"...raising awareness about EU Citizenship and the rights that go with it or stimulating the active participation of young people in EU policy-making ..."

To je prostě absurdní! Chápete to? EU po mě chce, abych se cítil "evropanem", občanem evropy, abych se aktivně zapojoval do politiky... ale zároveň mi to není umožněno!

Prosím, zapojte se do
Petice za rovné volební právo českých občanů ve volbách do Evropského parlamentu [4] - aby se situace změnila.

EDIT 16.7.2014, 19:24:
ČR má 10,5 milionu obyvatel. Z toho je 8,5 milionu voličů [5]. Výše uvedená petice za rovné volební právo má k dnešnímu datu bídných 370 podpisů. To znamená že rovné volební právo zajímá jen 0,004% lidí (!!) ...Více viz v navazujícím článku zde.


Odkazy a zdroje:
[1] http://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/volby_do_evropskeho_parlamentu_2014.html
[2] http://www.parainmigrantes.info/elecciones-al-parlamento-europeo-votar-desde-espana-225/
[3] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
[4] http://www.zeleni.cz/peticeep/
[5] http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ

neděle 25. května 2014

Zoufání se spamující Telefónicou O2 a ÚOOÚ #3

Tento příspěvek navazuje na Telefónica O2, SPAM a ÚOOÚ #2. Jak už to bývá v komunikaci s úřady zvykem, odpověď na své otázky jsem nedostal, respektive nějakou odpověď jsem dostal, ale podle mě je (opět) neuspokojivá. Stejně jako v případě DPMB nebo zde u ÚOHS, úřady prostě z nějakého důvodu odmítají na ty nejdůležitější otázky odpovědět. Zřejmě na to mají nějaká speciální školení, dost možná společně s politiky (?)
zdroj: campus-party.eu, úpravy crysman

Posuďte sami jejich poslední odpověď:
Praha 21. května 2014
Nevyžádaná obchodní sdělení - sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. května 2014 Vaši reakci na vyjádření Úřadu č.j.: UOOU-0183214-5 ze dne 14. května 2014. K této věci Vám sděluji:

K Vašemu dotazu, co znamená „Stížnost přijata“ doplňuji, že Úřad Vaši stížnost přijal a je dle § 10 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností pro šíření obchodních sdělení dle tohoto zákona a bude se přijatou stížností zabývat.

Ohledně Vaší stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení od společnosti Telefonica O2 Vám Úřad znovu doporučil využít odkazu v zápatí a přímé kontaktování společnosti Telefonica O2 pouze jako souběžnou činnost s činností Úřadu a ne z důvodu, že by jste tak už neučinil, ale z důvodu, že mohlo dojít k chybě při výmazu Vašich osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů či případných nedorozumění se na Úřad kdykoliv obraťte.

S pozdravem
_jmeno_vyjmuto_
(odbor pro styk s veřejností)

Pokud tam vidíte odpověď na mé otázky:
...Dobrá, samozřejmě počkám. Můžete prosím ale alespoň nějak zhruba odhadnout časový rámec, kdy se dozvím něco více? Za 2 měsíce? Za půl roku?...

a

...To myslíte vážně? Nebo zkoušíte, co vydržím?...
...
Jakože vám přijde normální o něco tak triviálního žádat 3x? Skoro všechny normální subjekty vás odhlásí úspěšně hned napoprvé - proč by to u giganta s miliónovými obraty a nesrovnatelně větším kapitálem typu Telefónica O2 mělo jít až napotřetí?...


, tak prosím dejte vědět. Já tam prostě odpověď nevidím. Co vidím je, že mi v podstatě v jádru sdělují toto:
  1. Ne, neřekneme vám jaký je časový rámec dalšího postupu, ani vám neřekneme proč vám to neřekneme.
  2. Ano, přijde nám normální o něco tak triviálního žádat 3x, protože kdyby nám to normální nepřišlo, řekli bychom vám to.
  3. Kolikrát vám ještě budeme muset takhle neurčitě odpovědět než pochopíte, že vám prostě neodpovíme?
Bod 3 je ve spojení s jejich větou "V případě jakýchkoliv dotazů či případných nedorozumění se na Úřad kdykoliv obraťte" ukázkou dokonale zvládnutého doublethinku.

Nezbývá než gratulovat k doublethinkové obratnosti a vzdát se, protože když se mi to takto projevuje v kontextu např. Rejpálkova pojednání "Pitomé předpisy" a dalších projevů nefunkční byrokracie, jako třeba že nemůžu volit české reprezentanty do Europarlamentu ze zahraničí, nemám už sil.

Dál už jim psát nebudu, nevidím v tom smysl. Povedlo se jim mě otrávit dokonale - občan vysílen (=umlčen), aparát jede dál... Štafetu nechť po mě případně převezme někdo čerstvý.

čtvrtek 22. května 2014

proti Monsanto a GMO 2014

Stejně jako loni, i letos se bude na celém světě demonstrovat proti Monsantu, nechvalně proslulé společnosti lobující za GMO (co to je?) a mj. také např. vyrábějící vysoce toxický a karcinogenní herbicid Roundup [1] (beztak používá někdo z vaší rodiny, nebo dokonce vy sami).

Pochod je již tuto sobotu, 24.5. Zapojte se! (můžete cestou na/z voleb do EP)
zdroj: march-against-monsanto.com
Proč?
Protože je to, jako to tady bývá zvykem, DŮLEŽITÉ. Proč? Viz např. loňské články:

Kdy, jak, s kým... ?
Viz např. zde: http://www.march-against-monsanto.com/p/blog-page_5.html  - tam najdete i kontaky na patřičné lidi v Brně např.

Poznámky
[1] viz výše uvedený článek "reportáž z pochodu proti..." - na konci tam najdete i odkazy na primární zdroje informací (nejen) pro zaryté skeptiky (připravte se ale na pořádné vědácké čtivo)

EDIT 2014-05-25, 19:13:
přidávám video o GMO (vložila SZ), které jsem náhodou objevil díky hyperlinkům:


EDIT 2014-09-15, 14:03:
Zajímavý článek od Adriany zde: Monsanto odpovedá aktivistom.

středa 21. května 2014

Proč podporuju Svobodu zvířat?

Svoboda zvířat slaví 20 let. Co to je?
Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem... [1]
zdroj: zvirataslavi.cz

Proč podporovat?
Protože je to důležité a má to svoje výsledky:
http://www.svobodazvirat.cz/o-nas/20-let-uspechu-svobody-zvirat.htm

Zde můžete podpořit i vy:
http://www.zvirataslavi.cz/#p8

Některé související články:

Zdroje a odkazy:
[1] http://www.svobodazvirat.cz/o-nas/kdo-jsme.htm

úterý 20. května 2014

Telefónica O2, SPAM a ÚOOÚ #2

Obdržel jsem odpověď od ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů), která mě více než jen nepotěšila. Tento článek navazuje na Proč podávám stížnosti u ÚOOÚ? Co Telefónica O2, Goldmail a SPAM? - před čtením tohoto příspěvku si ho projděte, jinak (bez kontextu) by se vám totiž mohlo zdát, že reaguju přehnaně podrážděně. Jdeme na to.

Cituji ÚOOÚ:
Praha 14. května 2014
Nevyžádaná obchodní sdělení - sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. května 2014 Vaši reakci na Vámi zaslanou stížnost pomocí formuláře na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení na stránkách Úřadu, kdy se ptáte, co se bude dít s Vaší stížností a dále zasíláte stížnost na nevyžádané obchodní sdělení od společnosti Telefonica O2. K této věci Vám sděluji:

Stav stížnosti a způsob jejího vyřízení lze sledovat přímo na webu Úřadu, a to pod příslušným číslem stížnosti, které je zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v poli Kontakt na stěžovatele. Upozorňuji rovněž, že ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není oznamovatel účastníkem správního řízení. Pokud k takovému řízení dojde, obdrží od Úřadu stěžovatel pouze vyrozumění o výsledku šetření.

Ohledně Vaší stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení od společnosti Telefonica O2 Vás znovu odkazuji na využití formuláře určeného k nahlašování nevyžádaných obchodních sdělení, jehož odkaz Vám Úřad zaslal dne 25. února 2014. Stejně tak Vám doporučuji využít odkazu v zápatí mailu od společnosti Telefonica O2, kde uvádí, že pokud si nepřejete dále získávat podobné nabídky, můžete se odhlásit v kolonce: „odebrat mě ze seznamu“. Dále můžete přímo kontaktovat společnost Telefonica O2 a požádat ji, aby zlikvidovala Vaše osobní údaje a další nevyžádaná obchodní sdělení Vám nezasílala.

JUDr. _jmeno_bylo_vyjmuto_
(odbor pro styk s veřejností)
zdroj: vlevo nahoře khwrites.com
úpravy crysman

Odpověď jsem sepsal hned téhož dne, a nechal jsem se cca 4 dny vychladnout, načež jsem odpověď zrevidoval a odeslal v následujícím znění (e-mailové adresy byly nahrazeny řetězcem "..."):

Dobrý den,

to je nějaký vtip (?) nebo nějak poloautomaticky generovaná zpráva? Prosím, abyste následující e-mail četli pozorně v klidu.

1) Já to přece na webu úřadu sleduji a informoval jsem vás o tom ve svém předchozím e-mailu. Cituji se:
---
>
>     ...
>     Dobrá, tedy jdu na onen odkaz a vyjede mi toto:

>
>     "Stížnost přijata" - toť vše... Co to ale znamená, co se bude dít dále?
>     ...
>

---
Nechápu tedy, proč mi radíte dělat něco, co jsem už udělal a informoval jsem vás o tom (!?) Proč si to neověříte nejprve na tom webu i vy, abyste viděli, co to dělá? Nebo já vidím něco jiného než vy? To mi přijde nepravděpodobné, neboť jsem to teď kontroloval ve dvou různých prohlížečích (FF a Chromium v posledních verzích), a v obojím to vypadá stejně.

Ptal jsem se, co znamená ono "Stížnost přijata", a jaký bude další postup, neboť "Stížnost přijata" nejsou příliš detailní informace. Pokud jste mi byli nemohli odpovědět, OK, beru, mohli jste napsat, že z důvodu XY nemůžete. Ale nepište mi prosím, abych znovu dělal něco, co už jsem udělal, to mě opravdu vytáčí - zvláště po zkušenostech s ÚOHS, kde se mnou zacházeli podobně.

Píšete:
---
> ...Pokud k takovému řízení dojde, obdrží od Úřadu stěžovatel pouze vyrozumění o výsledku šetření...
---
Chápu to tedy tak, že je to v řízení, a že mám počkat na vyrozumění. Dobrá, samozřejmě počkám. Můžete prosím ale alespoň nějak zhruba odhadnout časový rámec, kdy se dozvím něco více? Za 2 měsíce? Za půl roku? ...


2) Nechápu, proč bych to znovu musel dělat přes formulář. (Naivně) jsem se domníval, že na ÚOOÚ bude někdo, kdo záležitost prošetřuje a zabývá se jí, tedy si poskytnuté kusy informací spojí k sobě, protože je v jeho zájmu (a náplni práce, předpokládám) celý problém rozklíčovat a vyřešit komplexně - tedy na základě mnou již korektně podaného formuláře prostě jen do své složky "SPAM: Telefónica O2" přidat další střípek informace a důkazní materiál (společně s dalšími střípky od jiných lidí)... ale zdá se, že mám příliš idealistické představy o tom, jak věci fungují.

Dále píšete:
---
> ...Stejně tak Vám doporučuji využít odkazu v zápatí mailu od společnosti Telefonica O2, kde uvádí, že pokud si nepřejete...
---
To myslíte vážně? Nebo zkoušíte, co vydržím?

Poté, co jsem Telefónicu O2 25.3.2013 požádal o, cituji:
---
> ...odstranění všech údajů spojených s mou e-mailovou adresou "c...n@...cz"
> ...
> Žádné informace od O2 dostávat nechci. Dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tímto žádám o zrušení všech informací vážících se k mé adrese c...n@...cz
> ...
---
Načež mi bylo 27.3.2013 odpovězeno, cituji:
---
> ...
> Na základě Vaší žádosti došlo ke smazání této emailové adresy z naší databáze
> ...
---

O obojím víte (nebo byste alespoň měli vědět), neboť jsem vám to všechno posílal 17.2.1014 v mém prvním e-mailu ÚOOÚ.


Takže, Telefónica O2 mi potvrdí, že mě vymazali z databáze. Pak mi od nich přijde další spam. Upozorním je a znovu požádám o odstranění, cituji:
---
> ...
> Naléhavě vás prosím o přezkoumání problému a definitivní vymazání mě odevšaď. Pokud mi ještě někdy něco od o2 přijde, asi se budu muset obrátit na nějaký kontrolní orgán
> ...
---
Jejich odpovědí je zaslání dalšího (!) spamu. Dobrá. Obrátím se tedy na ÚOOÚ, jak jsem jim slíbil, kde je po nějakých peripetiích s formuláři moje "stížnost přijata", a vy mi nyní radíte, abych Telefónicu O2 znovu (už potřetí (!)) žádal o odstranění mé e-mailové adresy??!

Navíc když to byla úplně ta první možnost, co jsem snad už v roce 2012 dělal - což ale vy nevíte, protože jsem vás o tom (narozdíl od všech výše uvedených věcí) neinformoval, takže toto vám samozřejmě nevyčítám.


Nezlobte se, ale vaše odpověď mi opravdu přijde jako nějaký nepovedený vtip. Jakože vám přijde normální o něco tak triviálního žádat 3x? Skoro všechny normální subjekty vás odhlásí úspěšně hned napoprvé - proč by to u giganta s miliónovými obraty a nesrovnatelně větším kapitálem typu Telefónica O2 mělo jít až napotřetí?

Pokud vám to skutečně přijde normální, asi jsem se obrátil na špatnou instituci.

Žádám vás tímto o seriózní komunikaci, ve které komunikující strany navzájem reagují na to, co si sdělují. Pokud někde vzniklo nějaké nedorozumění či došlo ke ztrátě informací, omlouvám se, to bych/jsem nepředpokládal, ale stát se mohlo - v takovém případě se vám rád omluvím za svůj současný popuzený tón.

Vše mohu kdykoliv zpětně doložit, dohledat, nějak vám v celém případu pomoct - ale potřebuju z vaší strany zájem. A ne poloautomaticky generované zprávy s předpřipravenými odstavci... Neočekávám, že přes datovou schránku odpovíte bez těch formálních ozdob úředního jazyka, ani to po vás nechci, chápu, že to má své náležitosti. Formu jsem schopen přijmout bez potíží, ale ten odbytý obsah tedy ne.

Prosím omluvte rázné znění tohoto e-mailu, pravděpodobně jste na úřadu zvyklí na formálnější znění, nicméně jsem opravdu vytočený z vaší reakce, a velmi zklamaný z toho, jak to (nejen) v naší zemi nefunguje...


Předem děkuji za seriózní odpověď
McZ


Jsem zvědav, co se bude dít dále... Vím, že píšu velmi (n)asertivně, ale toto je prostě moc. Viz odpověď ÚOHS mně ve věci MS Windows a ACER (strana 21) - štvě mě, jak se ta ignorace a nesnaha pomoci podobá...

K čemu ty úřady teda vlastně jsou?

EDIT 2014-05-25, 18:52:
Navazující článek zde: Zoufání se spamující Telefónicou O2 a ÚOOÚ #3

pondělí 19. května 2014

Volby do Europarlamentu 2014, volební kalkulačka

Budou Tento týden jsouvolby. Jděte volit. Proč? Viz loňský článek "tipy k volbám do PS 2013, jak správně volit?" - velmi podobně bych to psal i pro tyto volby. [1]

Pokud jste mimo území ČR, máte smůlu, stejně jako já. Volit (české představitele) v eurovolbách je možné pouze na území ČR - stupidní, ano, osobně mi to tedy vadí velmi významně. Velká naše sjednocující se Evropa, a já nemůžu volit v jiném členském státě EU v eurovolbách. Nechápu a štve mě to. Nicméně, pokud jste delší dobu ve členském státě, mělo by být možné volit zastupitele z tohoto státu - čehož hodlám využít zde ve Španělsku, snad to vyjde. [2]
zdroj: volebnikalkulacka.cz
Projděte si Volební kalkulačku [3] (nebo klidně jinou). Rozhodně vám to pomůže v několika věcech:
  1. Zjistíte, co vlastně "frčí" - jaká témata se probírají (nejen!) na Euroúrovni, což je už samo o sobě velmi důležité - pokud tedy máte alespoň elementární zájem o dění kolem sebe (což byste mít měli, pokud nemáte depresi či jinou vážnou nemoc)
  2. "Pobavíte" se nad existencí úsměvných stran jako např. "Antibursík - stop ekoteroru!"
  3. Utříbíte si informace o stanoviskách různých stran a zjistíte řadu "proč?" 
Poznámka: Ne, vyplnění vám nezabere pouze 5 minut, jak autoři uvádějí, o čemž jsem autory již společně s dalšími poznámkami a komentáři informoval.

Kdo čte můj blog jistě nebude překvapen, že v mých výsledcích se na předních příčkách umístila Strana zelených (shoda 66%) či Piráti. ODS naproti tomu na úplně posledním místě. Skoro všech důležitých otázkách jsme zcela v rozporu. Chtějí geneticky modifikované plodiny, nepodporují sňatky stejného pohlaví, nechtějí zkrátit copyright, nechtějí zastavit dotace jaderné energetiky, jsou pro přijetí TTIP, nevadí jim špehování na Internetu a ztráta soukromí atd. - jsem překvapen, musím říct. Vzhledem k tomu, kolik lidí ODS tradičně volí, je to alarmující. Bez povšimnutí také není, že ODS nemá ve výsledcích ani jeden vysvětlující popisek s detaily, takže u nich se žádné "proč" (bod 3 výše) nedozvíte...

Velmi doporučuji projít si také "Inventuru hlasování". [4]

Pokud se vám projekt kalkulačky - stejně jako mně - líbí, můžete ji i finančně podpořit - pokud jste tak již - stejně jako já - neučinili minule. Samo můžete podpořit i znovu ;)

Příjemné volení!

Zdroje a odkazy:
[1] http://crysmanovo.blogspot.com.es/2013/10/tipy-k-volbam-do-ps-2013-jak-spravne.html
[2] http://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/volby_do_evropskeho_parlamentu_2014.html
[3] http://volebnikalkulacka.cz/
[4] http://volebnikalkulacka.cz/inventura-hlasovani-evropsky-parlament-2009-2014/

pátek 16. května 2014

První hříšníci našeho státu v rekonstrukci: kdo z politiků drží slovo?

O Rekonstrukci státu jsem tu v dobrém duchu psal již několikrát (viz např. zde). Dnes proto, že tu máme první oficiální hříšníky, co někde ztratili své slovo:
Předvolební závazek porušili první dva poslanci. Adolf Beznoska (ODS) a Václav Horáček (TOP09) hlasovali proti rozšíření pravomocí NKÚ, ačkoli se na podzim voličům písemně zavázali, že zákon podpoří ...více [1]
zdroj původní obrázek: Rekonstrukce státu
úpravy "+blabla" crysman
Díky Rekonstrukci státu tak víme, kdo nejen že mluví do větru, ale taky nebere vážně ani svůj podpis.

Doporučuju sledovat web Rekonstrukce státu pro další informace (a případně i třeba kdyby se zjistilo, že někdo z výše uvedených pánů je nevinný - nepředpokládám, ale stát se může...)

EDIT 16:19:
PS: S rekonstrukcí státu slavím i veliký úspěch - přidejte se! :)
Poslanci poslali svůj první rekonstrukční zákon do Senátu; NKÚ dohlédne na stamiliardy ve státních firmách
...
„Rozšíření pravomocí NKÚ na státní a obecní firmy není žádný drobný detail, těmito firmami proteče 600 miliard ročně, tedy mnohem více než skrze rozpočty všech obcí a krajů. I když nezávislá kontrola je jen nutné minimum...
...více [2]

Zdroje a odkazy:
[1] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/8112-podivejte-se-kdo-z-politiku-drzi-slovo
[2] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/8193-poslanci-poslali-svuj-prvni-rekonstrukcni-zakon-do-senatu-nku-dohledne-na-stamiliardy-ve-statnich-firmach

středa 7. května 2014

Proč podávám stížnosti u ÚOOÚ? Co Telefónica O2, Goldmail a SPAM?

Dnes mi přišel další spam (nevyžádaná pošta) od společnosti Telefónica O2 - a to i přes to, že jsem již dvakrát žádal o výmaz mého e-mailu z jejich databází, přesto, že mi odepsali, že mě již vymazali...
zdroj: campus-party.eu, úpravy crysman
Vedu stížnost u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Celé to začíná být dost veliké a dlouhé (začal jsem už před rokem!) - začíná mi to připomínat kauzu crysman vs. ACER (+Microsoft). Nicméně, abychom neodbočili, tu je jak to všechno začalo - věřím, že to bude užitečné i pro vás. Budu používat tři tečky pro účely zveřejnění vynechané informace a tučné písmo pro zvýraznění důležitých pasáží.
Od:  cr...n@....cz
Odesláno:  25.3.2013 20:05:53
Komu:  noreply@ct.cz
Předmět:  Moje O2 Informace
...
Zpráva zákazníka: Prosím o odstranění všech údajů spojených s mou e-mailovou adresou "cr...n@....cz" - právě mi došel nějaký nevyžádaný e-mail z adresy "petmilionu@o2.com" s předmětem "Užijte si velikonoční prázdniny".

Žádné informace od O2 dostávat nechci. Dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tímto žádám o zrušení všech informací vážících se k mé adrese cr...n@....cz

Odpověď O2:
Date: 27 Mar 2013 11:27:56 +0100
From: noreply@o2.com
Subject: RE: Moje O2 Informace
...
Vážený pane Zahradníku,

děkujeme za Vaši zprávu.

Na základě Vaší žádosti došlo ke smazání této emailové adresy z naší databáze.

Pokud se rozhodnete na náš email reagovat, doplňte prosím vždy i předchozí emailovou komunikaci.

S přáním hezkého dne
...

Odpověď moje:
Date: Wed, 27 Mar 2013 13:35:13 +0100
To: noreply@o2.com
Subject: Re: Moje O2 Informace

...
Dobrý den,

děkuji za informace. Nicméně, nešlo mi jen o smazání mé e-mailové
adresy, ale
> ...o zrušení všech informací vážících se k mé adrese cr...n@....cz

Čili pokud v O2 existuje jakýkoliv záznam o Martinu Zahradníkovi (kdekoliv, v jakékoli databázi) a/nebo jeho e-mailu, požaduji tímto smazání všech informací dle §21 Zákona o ochraně osobních údajů, neboť pominuly všechny důvody (již dávno nemám s O2 nic společného).

Děkuji mnohokrát a prosím o potvrzení provedení
...
Odpověď O2:
Date: 29 Mar 2013 08:16:57 +0100
From: noreply@o2.com
Subject: RE: Re: Moje O2 Informace

...
Vážený pane Zahradníku,

děkujeme za Vaši zprávu.

V případě Vašeho zájmu o výmaz informací z našeho systému z důvodu ochrany osobních údajů je nutno zaslat podepsanou písemnou žádost na adresu:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
BO - zákazníci
P.O.BOX 133
130 33 Praha 3

Ve Vaší žádosti prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu bydliště. Potvrzení Vám bude zasláno písemně na adresu uvedenou ve Vaší žádosti a to do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti.

Pokud se rozhodnete na náš e-mail reagovat, doplňte prosím vždy i předchozí e-mailovou komunikaci.
...
Fyzický dopis jsem tehdy na uvedenou adresu neposílal, i když jsem ho měl napsaný - někde jsem ho založil a neodeslal. Evidentně to budu muset udělat - to je poučení i pro vás. Nicméně, příběh pokračuje v prosinci:
Date: Thu, 19 Dec 2013 11:10:39 +0100
To: novinky@o2.cz, noreply@o2.com
Subject: Re: Děkujeme, že jste s námi

...
Dobrý den,

nevím, co je kde špatně, ale zase mi od vás došel e-mail. Už jednou jsem žádal o odstranění všech mých údajů z vašich databází (včetně e-mailu) pochopitelně - viz přiložený e-mail. Píšete tam:
> ...
> Na základě Vaší žádosti došlo ke smazání této emailové adresy z naší databáze.
> ...

A teď mi znovu přijde toto. Naléhavě vás prosím o přezkoumání problému a definitivní vymazání mě odevšaď. Pokud mi ještě někdy něco od o2 přijde, asi se budu muset obrátit na nějaký kontrolní orgán...

Díky
McZ

PS: fyzický dopis s žádostí o výmaz jsem vám tehdy neposlal, neboť mi to přijde dost ujeté ve 21. století vyžadovat na tak jednoduchou žádost fyzický dopis... Chápu, že to není z vaší hlavy, ale určitě by to nějak zařídit šlo. Máme šifrování, elektronické podpisy, datové schránky... spousta možností...
Odpověď od O2? Další SPAM (!) v lednu nového roku:
Date: Thu, 23 Jan 2014 15:58:11 +0000 (GMT)
From: Novinky O2
Reply-To: novinky@o2.cz
Subject: Užijte si ještě více internetu

...

Tedy kontaktuju ÚOOÚ:
Date: Mon, 17 Feb 2014 10:37:57 +0100
To: posta@uoou.cz
Subject: stížnost na společnost O2 - SPAM

...
Dobrý den,

podávám touto cestou oficiální stížnost na společnost Telefonica O2, která ignoruje mé opakované výzvy k tomu, aby mi nezasílala obchodní sdělení, a opakovaně mi zasílá nevyžádanou poštu.

V příloze najdete předešlou komunikaci s O2 (01 je nejstarší) a detaily.

Také vás tímto prosím, zda byste nemohli zprostředkovat to, co požaduji - a to sice výmaz všech údajů o mé osobě ze všech databází společnosti Telefonica (nemám s nima nic společného už cca 10 let - není žádný důvod, aby mě nadále jakkoliv evidovali).

...
Únor byl mimořádně plodný, a já tradičně aktivisticky naladěný, takže jsem přihodil ještě oficiální stížnost na Goldmail:
Date: Mon, 24 Feb 2014 02:30:03 +0100
To: posta@uoou.cz
Subject: Goldmail (Fwd: skvělé povlečení ve slevách)

...

Dobrý den,

dnes mi přišel tento nevyžádaný e-mail. Koukám, kam vede odkaz "zde se můžete odhlásit", a je to tato adresa:
http://www.trfm7.eu/odhlaseni/?email=cr...n@....cz

No, budiž, zkusím tedy zadat root adresu, tedy:
http://www.trfm7.eu

K mému překvapení jsem přesměrován na nechvalně známý Goldmail, konkrétně:
http://www.goldmail.cz/index.php

Na jejich webu vidím toto logo:

OK,  klikám tedy na původní odkaz v e-mailu, tedy tento:
http://www.trfm7.eu/odhlaseni/?email=cr...n@....cz

Pak mi to ale stejně nějak nedá, celé je to podezřelé s tím přesměrováním a vůbec, a tak se koukám na vaše stránky, abych si to ověřil:
http://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp

Nepřekvapí mě, že na dotaz "Subjekt: goldmail" je 0 nalezených výsledků...

TEDY, tímto e-mailem:
1. Se chci zeptat, zda je jejich tvrzení o tom, že jsou u úpooú registrování, pravdivé?
2. Pokud ne, tímto podávám stížnost.

Chodí mi stále více spamů, už jsem z toho dost unavený a naštvaný - rozhodl jsem se s tím tedy něco aktivně dělat - viz moje předešlá stížnost u vás na společnost O2... Snad touto cestou přispěju k poklesu množství spamu na Internetu - ku prospěchu nás všech...
Odpověď ÚOOÚ:
From:
Subject: Úřad pro ochranu osobních údajů
Date: Tue, 25 Feb 2014 11:31:42 +0000

...
Praha 25. února 2014
Nevyžádaná obchodní sdělení - sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 17. a 24. února 2014 Vaše stížnosti na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení od společnosti Telefonica O2 a od www.goldmail.cz. K této věci Vám sděluji:

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) je dle § 10 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností pro šíření obchodních sdělení dle tohoto zákona. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. lze obchodní sdělení šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanoveným zákonem. Dále podle § 7 odst. 2 téhož zákona podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodního sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Uživateli musí být dána možnost odvolat souhlas, resp. vyjádřit vůli, že nechce dostávat obchodní sdělení.

Pro nahlášení nevyžádaného obchodního sdělení je vhodné využít formulář http://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds
-1501/p1=1501 určený k nahlašování nevyžádaných obchodních sdělení. Je to z důvodu nutnosti v uvedeném formuláři zadat mimo jiné i tzv. hlavičku emailu (jednoduchý postup, jak získáte tzv. hlavičku emailu je ve formuláři vysvětlen), která slouží k prokazatelnosti zaslaného emailu a vyloučení důkazní nouze Úřadu při případném uplatnění dozorových činností. Tato hlavička není součástí Vašeho podání. Vyplněním tohoto formuláře bude Vaše stížnost postoupena přímo příslušnému inspektorátu Úřadu, který se nevyžádanými obchodními sděleními zabývá. Bez takto vyplněného podání nebude moci Úřad uplatnit zákonem svěřené pravomoci, vzhledem k tomu, že je možné vést řízení pouze proti konkrétnímu subjektu, jenž musí být řádně zjištěn, k čemuž slouží právě hlavička. Hlavičku emailu můžete též doplnit i jako reakci na toto sdělení.

Jde-li o nevyžádané obchodní sdělení od www.goldmail.cz, Úřad se v rámci svěřených pravomocí již případem zabývá a probíhá kontrola provozovatele na porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů a § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám sděluji, že vzhledem k výše uvedenému Úřad věc prozatím odložil bez dalších opatření.
...
Vyplnil jsem tedy příslušný formulář a dostal v březnu potvrzení o přijetí stížnosti s registrovaným číslem.

Dnes (včera) mi přišel další (!) spam od O2. Vytáčím se a píšu znovu na ÚOOÚ:
Date: Tue, 06 May 2014 23:34:52 +0200
To: "posta@uoou.cz"
Subject: stížnost na společnost O2, část 2

...
Dobrý den,

formulář jsem tehdy (Čj. UOOU-01832/14-3) vyplnil a odeslal, ale nic se dále nestalo. Aha, pardon, teď jsem našel starý e-mail, kde se píše:
> ...O průběhu a výsledku šetření Vaší stížnosti se můžete informovat na webových stránkách úřadu v sekci Nevyžádaná obchodní sdělení: http://www.uoou.cz/aktualni-stav-stiznosti/ds-1509/. ...
Dobrá, tedy jdu na onen odkaz a vyjede mi toto:
> "Stížnost přijata"

- toť vše... Co to ale znamená, co se bude dít dále?

Dnes mi přišel další (!) nevyžádaný e-mail od společnosti O2, to je opravdu nehoráznost! (poté, co jsem už 2x žádal o odstranění, a dokonce mi i odepsali, že má adresa byla odstraněna)! Byl bych velmi rád, kdyby stát podnikl patřičné represivní kroky vůči O2 - není možné, aby společnosti lhaly a dělaly si co se jim zachce!

Originál nového spamu ("OS: Jarní sleva na nejoblíbenější trampolíny.eml") zasílám v příloze - tam si můžete dohledat cokoliv vás z hlavičky či těla e-mailu zajímá a přidat to k mé původní stížnosti, tj.:
1. mail ze 17.2.2014 10:37 s předmětem "stížnost na společnost O2 - SPAM" odeslaný z adresy "...@...cz"

2. stížnost "SP-2014-031996" (doufám, že to je korektní číslo, nevím, zda jsem tehdy neposílal skrze formulář i ten Goldmail - tuším ne, ale možné to je)

Děkuji za pokračování v řízení a informování mě o průběhu.
McZ


No, tak uvidíme, jak to celé dopadne...

A proč to všechno dělám? Protože nechci nechat společnosti žít v dojmu, že se svými obřími obraty (penězi) mohou všechno. Že mohou lhát a dělat si, co se jim zlíbí... Ne, neměly by. Doufám, že příslušné úřady budou stejného názoru jako já, a že z toho budou vyvozeny reálné a pro Telefónicu a Goldmail bolestné důsledky.

EDIT 19.5.2012, 20:59
Z ÚOOÚ mi odpověděli - viz navazující článek Telefónica O2, SPAM a ÚOOÚ #2. Je to bída :(