Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

neděle 25. května 2014

Zoufání se spamující Telefónicou O2 a ÚOOÚ #3

Tento příspěvek navazuje na Telefónica O2, SPAM a ÚOOÚ #2. Jak už to bývá v komunikaci s úřady zvykem, odpověď na své otázky jsem nedostal, respektive nějakou odpověď jsem dostal, ale podle mě je (opět) neuspokojivá. Stejně jako v případě DPMB nebo zde u ÚOHS, úřady prostě z nějakého důvodu odmítají na ty nejdůležitější otázky odpovědět. Zřejmě na to mají nějaká speciální školení, dost možná společně s politiky (?)
zdroj: campus-party.eu, úpravy crysman

Posuďte sami jejich poslední odpověď:
Praha 21. května 2014
Nevyžádaná obchodní sdělení - sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. května 2014 Vaši reakci na vyjádření Úřadu č.j.: UOOU-0183214-5 ze dne 14. května 2014. K této věci Vám sděluji:

K Vašemu dotazu, co znamená „Stížnost přijata“ doplňuji, že Úřad Vaši stížnost přijal a je dle § 10 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností pro šíření obchodních sdělení dle tohoto zákona a bude se přijatou stížností zabývat.

Ohledně Vaší stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení od společnosti Telefonica O2 Vám Úřad znovu doporučil využít odkazu v zápatí a přímé kontaktování společnosti Telefonica O2 pouze jako souběžnou činnost s činností Úřadu a ne z důvodu, že by jste tak už neučinil, ale z důvodu, že mohlo dojít k chybě při výmazu Vašich osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů či případných nedorozumění se na Úřad kdykoliv obraťte.

S pozdravem
_jmeno_vyjmuto_
(odbor pro styk s veřejností)

Pokud tam vidíte odpověď na mé otázky:
...Dobrá, samozřejmě počkám. Můžete prosím ale alespoň nějak zhruba odhadnout časový rámec, kdy se dozvím něco více? Za 2 měsíce? Za půl roku?...

a

...To myslíte vážně? Nebo zkoušíte, co vydržím?...
...
Jakože vám přijde normální o něco tak triviálního žádat 3x? Skoro všechny normální subjekty vás odhlásí úspěšně hned napoprvé - proč by to u giganta s miliónovými obraty a nesrovnatelně větším kapitálem typu Telefónica O2 mělo jít až napotřetí?...


, tak prosím dejte vědět. Já tam prostě odpověď nevidím. Co vidím je, že mi v podstatě v jádru sdělují toto:
  1. Ne, neřekneme vám jaký je časový rámec dalšího postupu, ani vám neřekneme proč vám to neřekneme.
  2. Ano, přijde nám normální o něco tak triviálního žádat 3x, protože kdyby nám to normální nepřišlo, řekli bychom vám to.
  3. Kolikrát vám ještě budeme muset takhle neurčitě odpovědět než pochopíte, že vám prostě neodpovíme?
Bod 3 je ve spojení s jejich větou "V případě jakýchkoliv dotazů či případných nedorozumění se na Úřad kdykoliv obraťte" ukázkou dokonale zvládnutého doublethinku.

Nezbývá než gratulovat k doublethinkové obratnosti a vzdát se, protože když se mi to takto projevuje v kontextu např. Rejpálkova pojednání "Pitomé předpisy" a dalších projevů nefunkční byrokracie, jako třeba že nemůžu volit české reprezentanty do Europarlamentu ze zahraničí, nemám už sil.

Dál už jim psát nebudu, nevidím v tom smysl. Povedlo se jim mě otrávit dokonale - občan vysílen (=umlčen), aparát jede dál... Štafetu nechť po mě případně převezme někdo čerstvý.

Žádné komentáře :