Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

úterý 20. května 2014

Telefónica O2, SPAM a ÚOOÚ #2

Obdržel jsem odpověď od ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů), která mě více než jen nepotěšila. Tento článek navazuje na Proč podávám stížnosti u ÚOOÚ? Co Telefónica O2, Goldmail a SPAM? - před čtením tohoto příspěvku si ho projděte, jinak (bez kontextu) by se vám totiž mohlo zdát, že reaguju přehnaně podrážděně. Jdeme na to.

Cituji ÚOOÚ:
Praha 14. května 2014
Nevyžádaná obchodní sdělení - sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. května 2014 Vaši reakci na Vámi zaslanou stížnost pomocí formuláře na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení na stránkách Úřadu, kdy se ptáte, co se bude dít s Vaší stížností a dále zasíláte stížnost na nevyžádané obchodní sdělení od společnosti Telefonica O2. K této věci Vám sděluji:

Stav stížnosti a způsob jejího vyřízení lze sledovat přímo na webu Úřadu, a to pod příslušným číslem stížnosti, které je zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v poli Kontakt na stěžovatele. Upozorňuji rovněž, že ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není oznamovatel účastníkem správního řízení. Pokud k takovému řízení dojde, obdrží od Úřadu stěžovatel pouze vyrozumění o výsledku šetření.

Ohledně Vaší stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení od společnosti Telefonica O2 Vás znovu odkazuji na využití formuláře určeného k nahlašování nevyžádaných obchodních sdělení, jehož odkaz Vám Úřad zaslal dne 25. února 2014. Stejně tak Vám doporučuji využít odkazu v zápatí mailu od společnosti Telefonica O2, kde uvádí, že pokud si nepřejete dále získávat podobné nabídky, můžete se odhlásit v kolonce: „odebrat mě ze seznamu“. Dále můžete přímo kontaktovat společnost Telefonica O2 a požádat ji, aby zlikvidovala Vaše osobní údaje a další nevyžádaná obchodní sdělení Vám nezasílala.

JUDr. _jmeno_bylo_vyjmuto_
(odbor pro styk s veřejností)
zdroj: vlevo nahoře khwrites.com
úpravy crysman

Odpověď jsem sepsal hned téhož dne, a nechal jsem se cca 4 dny vychladnout, načež jsem odpověď zrevidoval a odeslal v následujícím znění (e-mailové adresy byly nahrazeny řetězcem "..."):

Dobrý den,

to je nějaký vtip (?) nebo nějak poloautomaticky generovaná zpráva? Prosím, abyste následující e-mail četli pozorně v klidu.

1) Já to přece na webu úřadu sleduji a informoval jsem vás o tom ve svém předchozím e-mailu. Cituji se:
---
>
>     ...
>     Dobrá, tedy jdu na onen odkaz a vyjede mi toto:

>
>     "Stížnost přijata" - toť vše... Co to ale znamená, co se bude dít dále?
>     ...
>

---
Nechápu tedy, proč mi radíte dělat něco, co jsem už udělal a informoval jsem vás o tom (!?) Proč si to neověříte nejprve na tom webu i vy, abyste viděli, co to dělá? Nebo já vidím něco jiného než vy? To mi přijde nepravděpodobné, neboť jsem to teď kontroloval ve dvou různých prohlížečích (FF a Chromium v posledních verzích), a v obojím to vypadá stejně.

Ptal jsem se, co znamená ono "Stížnost přijata", a jaký bude další postup, neboť "Stížnost přijata" nejsou příliš detailní informace. Pokud jste mi byli nemohli odpovědět, OK, beru, mohli jste napsat, že z důvodu XY nemůžete. Ale nepište mi prosím, abych znovu dělal něco, co už jsem udělal, to mě opravdu vytáčí - zvláště po zkušenostech s ÚOHS, kde se mnou zacházeli podobně.

Píšete:
---
> ...Pokud k takovému řízení dojde, obdrží od Úřadu stěžovatel pouze vyrozumění o výsledku šetření...
---
Chápu to tedy tak, že je to v řízení, a že mám počkat na vyrozumění. Dobrá, samozřejmě počkám. Můžete prosím ale alespoň nějak zhruba odhadnout časový rámec, kdy se dozvím něco více? Za 2 měsíce? Za půl roku? ...


2) Nechápu, proč bych to znovu musel dělat přes formulář. (Naivně) jsem se domníval, že na ÚOOÚ bude někdo, kdo záležitost prošetřuje a zabývá se jí, tedy si poskytnuté kusy informací spojí k sobě, protože je v jeho zájmu (a náplni práce, předpokládám) celý problém rozklíčovat a vyřešit komplexně - tedy na základě mnou již korektně podaného formuláře prostě jen do své složky "SPAM: Telefónica O2" přidat další střípek informace a důkazní materiál (společně s dalšími střípky od jiných lidí)... ale zdá se, že mám příliš idealistické představy o tom, jak věci fungují.

Dále píšete:
---
> ...Stejně tak Vám doporučuji využít odkazu v zápatí mailu od společnosti Telefonica O2, kde uvádí, že pokud si nepřejete...
---
To myslíte vážně? Nebo zkoušíte, co vydržím?

Poté, co jsem Telefónicu O2 25.3.2013 požádal o, cituji:
---
> ...odstranění všech údajů spojených s mou e-mailovou adresou "c...n@...cz"
> ...
> Žádné informace od O2 dostávat nechci. Dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tímto žádám o zrušení všech informací vážících se k mé adrese c...n@...cz
> ...
---
Načež mi bylo 27.3.2013 odpovězeno, cituji:
---
> ...
> Na základě Vaší žádosti došlo ke smazání této emailové adresy z naší databáze
> ...
---

O obojím víte (nebo byste alespoň měli vědět), neboť jsem vám to všechno posílal 17.2.1014 v mém prvním e-mailu ÚOOÚ.


Takže, Telefónica O2 mi potvrdí, že mě vymazali z databáze. Pak mi od nich přijde další spam. Upozorním je a znovu požádám o odstranění, cituji:
---
> ...
> Naléhavě vás prosím o přezkoumání problému a definitivní vymazání mě odevšaď. Pokud mi ještě někdy něco od o2 přijde, asi se budu muset obrátit na nějaký kontrolní orgán
> ...
---
Jejich odpovědí je zaslání dalšího (!) spamu. Dobrá. Obrátím se tedy na ÚOOÚ, jak jsem jim slíbil, kde je po nějakých peripetiích s formuláři moje "stížnost přijata", a vy mi nyní radíte, abych Telefónicu O2 znovu (už potřetí (!)) žádal o odstranění mé e-mailové adresy??!

Navíc když to byla úplně ta první možnost, co jsem snad už v roce 2012 dělal - což ale vy nevíte, protože jsem vás o tom (narozdíl od všech výše uvedených věcí) neinformoval, takže toto vám samozřejmě nevyčítám.


Nezlobte se, ale vaše odpověď mi opravdu přijde jako nějaký nepovedený vtip. Jakože vám přijde normální o něco tak triviálního žádat 3x? Skoro všechny normální subjekty vás odhlásí úspěšně hned napoprvé - proč by to u giganta s miliónovými obraty a nesrovnatelně větším kapitálem typu Telefónica O2 mělo jít až napotřetí?

Pokud vám to skutečně přijde normální, asi jsem se obrátil na špatnou instituci.

Žádám vás tímto o seriózní komunikaci, ve které komunikující strany navzájem reagují na to, co si sdělují. Pokud někde vzniklo nějaké nedorozumění či došlo ke ztrátě informací, omlouvám se, to bych/jsem nepředpokládal, ale stát se mohlo - v takovém případě se vám rád omluvím za svůj současný popuzený tón.

Vše mohu kdykoliv zpětně doložit, dohledat, nějak vám v celém případu pomoct - ale potřebuju z vaší strany zájem. A ne poloautomaticky generované zprávy s předpřipravenými odstavci... Neočekávám, že přes datovou schránku odpovíte bez těch formálních ozdob úředního jazyka, ani to po vás nechci, chápu, že to má své náležitosti. Formu jsem schopen přijmout bez potíží, ale ten odbytý obsah tedy ne.

Prosím omluvte rázné znění tohoto e-mailu, pravděpodobně jste na úřadu zvyklí na formálnější znění, nicméně jsem opravdu vytočený z vaší reakce, a velmi zklamaný z toho, jak to (nejen) v naší zemi nefunguje...


Předem děkuji za seriózní odpověď
McZ


Jsem zvědav, co se bude dít dále... Vím, že píšu velmi (n)asertivně, ale toto je prostě moc. Viz odpověď ÚOHS mně ve věci MS Windows a ACER (strana 21) - štvě mě, jak se ta ignorace a nesnaha pomoci podobá...

K čemu ty úřady teda vlastně jsou?

EDIT 2014-05-25, 18:52:
Navazující článek zde: Zoufání se spamující Telefónicou O2 a ÚOOÚ #3

2 komentáře :

Anonymní řekl(a)...

Ha, jsem zvedava, jak pochodis.
Drzim pesti!

Ada

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

navazující článek s dosavadním "výsledkem" zde: Zoufání se spamující Telefónicou O2 a ÚOOÚ #3