Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

čtvrtek 29. května 2014

"Nemáte právo volit" aneb jak se mám cítit "evropanem", když nemůžu bez obstrukcí volit do EP?

Volby jsou pro mě důležité. Natolik, že často investuju svůj volný čas do toho, že tady o volbách celkem pravidelně píšu. Do europarlamentu (EP) jsem samozřejmě chtěl volit taky.

Slyšet proto z telefonního sluchátka "nemáte právo volit" (byť ve španělštině), bylo pro mě, bez nadsázky, zdrcující. Ale popořadě. Pro úplnost uvádím celá znění korespondence (bez podpisů apod.)
zdroj: e-petice.cz
Od půlky ledna jsem na EVS pobytu ve Španělsku. O tom, že budou volby do EP jsem se dozvěděl někdy ke konci března (ano, dost pozdě - můžeme se už tady třeba ptát proč až tak pozdě? Od koho?...)
Kdy volit bylo snadno zjistitelné a všeobecně známo: 22.-25.5.2014.
Koho volit bylo pro mě také poměrně jasné.
Jak volit? No... a tady jsem se dostal do problémů.

Očekával jsem drobné komplikace, tedy jsem ke konci dubna vznesl dotaz na MVČR:
Dobrý den,

v květnu budou volby do EP. Samozřejmě chci volit. Komplikace je v tom, že teď jsem, i v květnu budu, mimo ČR. Jakým způsobem mohu prosím odvolit odsud, ze Španělska? Předpokládám, že pro Evropské volby (EU) stačí být v Evropě (EU), ale taky jsem si vědom toho, jak to ve světě byrokracie chodí...

Děkuji mnohokrát za informace či pomoc
McZ

Odpověď mě vůbec nepotěšila:
Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí

Oddělení voleb odboru všeobecné správy obdrželo Váš dotaz ohledně hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze Španělska.

Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona je možné volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území České republiky. Pokud tedy máte zájem volit kandidáty za Českou republiku, můžete tak učinit pouze ve dnech voleb na území České republiky.

Pokud se v době voleb nebudete zdržovat na území České republiky a máte zájem se účastnit voleb do Evropského parlamentu, můžete, za splnění zákonných podmínek, volit kandidáty za Španělsko. Podmínky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve Španělsku občanem z jiného členského státu (tj. Vámi jako občanem České republiky) jsou upraveny v španělském právním řádu. V této souvislosti upozorňujeme, že je časté, že členský stát výkon volebního práva občanem z jiného členského státu podmiňuje určitým druhem pobytu na území svého státu. Bližší informace Vám může poskytnout např. Velvyslanectví České republiky v Madridu.

Tedy jsem se dále zeptal:
Dobrá, děkuji, není to sice odpověď, v jakou jsem doufal, ale chápu, že s tím vy osobně nic dělat nemůžete. Dále se tedy informuji na ambasádě v Madridu o možnostech volit španělské zastupitele - což ovšem není ideální.

Stále mi totiž vrtá hlavou proč Češi v zahraničí mohou volit v českých (!) volbách aniž by se vraceli na území ČR (viděl jsem to ve statistikách voleb do PS 2013), zatímco já teď nemůžu v evropských volbách volit ze země EU aniž bych se vracel na území ČR... Nepřijde vám to zarážející? Jakým způsobem tedy oni volí, že to jde??

Díky moc za upřesnění
McZ
Odpověď MVČR posuďte sami:
Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí

Oddělení voleb odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra obdrželo Váš dodatečný dotaz ohledně hlasování ze zahraničí ve volbách do Evropského parlamentu.

Každý druh voleb je upraven v samostatném volebním zákonu. Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), který však hlasování ze zahraničí neumožňuje, a to žádnou formou.

Jedno z mnoha specifik voleb do Evropského parlamentu je, že volič může hlasovat do tohoto orgánu Evropské unie (ovšem za splnění určitých zákonných podmínek, které jsou nastaveny odlišně v jednotlivých členských zemích) ze kterékoliv členské země. Pokud je občan po určitou dobu na území jiného členského státu, předpokládá se, že má zájem se na tomto území podílet na správě svých záležitostí a účastnit se na veřejném životě. Za účelem ochrany jeho zájmů mu právní předpisy Evropské unie přiznávají různá práva, mezi která patří i možnost volit zástupce v místě pobytu, a to jak do Evropského parlamentu, tak do zastupitelstev územních samospráv.

To bylo jedním z důvodů, proč při tvorbě volebního zákona bylo od možnosti hlasování ze zahraničí na zastupitelských úřadech upuštěno.

Pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, jsou upraveny v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pouze do této komory a ve volbách prezidenta republiky lze hlasovat v zahraničí na zastupitelských nebo konzulárních úřadech, a to na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, vedeného u těchto úřadů z titulu pobytu v jeho územním obvodu, nebo na voličský průkaz.

V této souvislosti je nutno dodat, že v současné době Ministerstvo vnitra pracuje na návrhu nového volebního kodexu, který bude nahrazovat jednotlivé volební zákony a ve kterém bude institut volby v zahraničí opětovně posouzen.
Hmm... Píšu tedy na ambasádu ČR v Madridu [1]:
Dobrý den,

bohužel nemohu volit do EP (europarl.) tak, jak bych chtěl, neboť je bohužel (!) vyžadována přítomnost na území ČR :/ - alespoň dle (nejen) zde:
http://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/volby_do_evropskeho_parlamentu_2014.html

Jsem na EVS pobytu v Galicii, Santiagu, mám průkaz NIE - mohu s ním tedy volit alespoň nějaké španělské zástupce?

Velmi rád bych se totiž voleb účastnil! Jen, jistě chápete, kvůli tomu nepojedu "na otočku" do ČR... Nutnost volit jen z území ČR (člen EU) do voleb na evropské úrovni mi přijde velmi zpátečnické a nevyhovující. Chápu, že to není ve vaší kompetenci, ale mám potřebu vám to sdělit také... Třeba když bude tlak, tak to páni poslanci přehodnotí...

Díky moc
McZ
Odpověď byla zarážející:
Dobrý den pane Zahradníku,

ano, české zástupce do EP lze volit pouze na území ČR, stejně jako zde ve Španělsku můžete volit pouze španělské kandidáty. Tato úprava, upřímně řečeno, dává skutečně smysl, neboť technicky a logisticky prostě není možné, aby každý mohl volit v každém členském státě zástupce za každý členský stát. Zavládl by tak značný chaos, který by měl zásadní vliv na průběh voleb, například na to, že je nutné pečlivě zajistit, aby každý občan volil pouze jednou, tj. pouze zástupce za jeden stát. Tedy ve vašem případě, abyste volil buď Čechy nebo Španěly, nikoli obojí. Jakékoli volby jsou dosti vážná věc, která se opakuje jednou za několik let, proto není požadavek osobní přítomnosti nepřekonatelnou bariérou.

Na vás tedy platí přesně to, co je uvedeno na našem webu, který uvádíte. Konkrétně řečeno, v tam přiloženém dokumentu "Informace pro občany ČR žijící v zahraničí" se na vás vztahuje bod A-II. Jak je tam uvedeno, takový výkon volebního práva již jde mimo kompetenci ČR, neboť budete volit španělské kandidáty. Podléháte tedy španělské úpravě a je nutno se tázat španělských úřadů, co všechno musíte splnit. Předpokládám, že jejich příslušné orgány veřejné správy (obecní úřad, ministerstvo vnitra) budou disponovat potřebnými informacemi. Za ČR vám mohu pouze říci, že pokud máte španělskou residenční kartičku, dle mého názoru zde volit budete moci.

"...technicky a logisticky není možné... chaos..." - cože? Proč tady ve Španělsku teda mohou voliči volit poštou, jak jsem se dozvěděl později? Stejně jako to, že jsme společně se Slovenskem a dalšími dvěma státy EU jedinými, kteří neumožňují volit své představitele ze zahraničí - viz [4].


Budiž, budu tedy volit španělské představitele, Zelení a Piráti tu beztak budou taky. Je to možné? Zjišťuju všude možně... Dostává se ke mně odpověď - článek
"Elecciones al Parlamento Europeo: votar desde España (Los ciudadanos comunitarios residentes en España también podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo)" [2] (můžete využít překladač)

Hmm... Je nutné se přihlásit do jakéhosi registru do konce ledna 2014! Cože? Zde už jsem opravdu zoufalý!

Já, občan EU a ČR, která je členem EU už deset let či kolik:
1) nemůžu volit představitele svého vlastního státu v eurovolbách (!)
2) můžu volit jen představitele z jiného státu EU, ve kterém zrovna jsem, ale musím se zaregistrovat v jakémsi registru na jakémsi úřadu 4 měsíce (!) dopředu? A co lidi, co jsou na projektech třeba jen 2 nebo tři měsíce? Co lidi, co jsou na dovolené? Nebo firemním výjezdu?

WTF?!

Snažím se to všelijak řešit, jdu na místní úřad, ti mě pošlou na poštu, ti mě pošlou "do háje", že už je pozdě, tedy nakonec voláme na volební komisi, kde si poslechnu: "Nemáte právo volit."

Jsem zdrcený. Nasraný. Frustrovaný, unavený, znechucený. Víte totiž, co je jedním z cílů (priorit) (nejen) programu EVS na kterém teď jsem (obecně Erasmus(+), MvA, a dalších programů EU)? Cituji [3]:
"...raising awareness about EU Citizenship and the rights that go with it or stimulating the active participation of young people in EU policy-making ..."

To je prostě absurdní! Chápete to? EU po mě chce, abych se cítil "evropanem", občanem evropy, abych se aktivně zapojoval do politiky... ale zároveň mi to není umožněno!

Prosím, zapojte se do
Petice za rovné volební právo českých občanů ve volbách do Evropského parlamentu [4] - aby se situace změnila.

EDIT 16.7.2014, 19:24:
ČR má 10,5 milionu obyvatel. Z toho je 8,5 milionu voličů [5]. Výše uvedená petice za rovné volební právo má k dnešnímu datu bídných 370 podpisů. To znamená že rovné volební právo zajímá jen 0,004% lidí (!!) ...Více viz v navazujícím článku zde.


Odkazy a zdroje:
[1] http://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/volby_do_evropskeho_parlamentu_2014.html
[2] http://www.parainmigrantes.info/elecciones-al-parlamento-europeo-votar-desde-espana-225/
[3] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
[4] http://www.zeleni.cz/peticeep/
[5] http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ

3 komentáře :

Anonymní řekl(a)...

Asi nebudeš potěšen lidmi jako já. Představ si to, nešla jsem volit. Nejhorší na tom je, že ten důvod proč ne je fakt....no posuď sám. Normálně jsem zapomněla!

Ada

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

ČR má 10,5 milionu obyvatel. Z toho je 8,5 milionu voličů. Výše uvedená petice za rovné volební právo má k dnešnímu datu bídných 370 podpisů. To znamená že rovné volební právo zajímá jen 0,004% lidí (!!) Myslím, že to (a nejen toto) vypovídá něco velmi smutného o naší zemi. Myslím, že brzy na tom budeme podobně špatně jako Itálie, a možná ještě hůře...

Martin crysman Zahradník řekl(a)...

Více viz v navazujícím článku zde: http://crysmanovo.blogspot.com.es/2014/07/o-nerovnem-volebnim-pravu-nezajmu-lidi.html