Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

středa 7. května 2014

Proč podávám stížnosti u ÚOOÚ? Co Telefónica O2, Goldmail a SPAM?

Dnes mi přišel další spam (nevyžádaná pošta) od společnosti Telefónica O2 - a to i přes to, že jsem již dvakrát žádal o výmaz mého e-mailu z jejich databází, přesto, že mi odepsali, že mě již vymazali...
zdroj: campus-party.eu, úpravy crysman
Vedu stížnost u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Celé to začíná být dost veliké a dlouhé (začal jsem už před rokem!) - začíná mi to připomínat kauzu crysman vs. ACER (+Microsoft). Nicméně, abychom neodbočili, tu je jak to všechno začalo - věřím, že to bude užitečné i pro vás. Budu používat tři tečky pro účely zveřejnění vynechané informace a tučné písmo pro zvýraznění důležitých pasáží.
Od:  cr...n@....cz
Odesláno:  25.3.2013 20:05:53
Komu:  noreply@ct.cz
Předmět:  Moje O2 Informace
...
Zpráva zákazníka: Prosím o odstranění všech údajů spojených s mou e-mailovou adresou "cr...n@....cz" - právě mi došel nějaký nevyžádaný e-mail z adresy "petmilionu@o2.com" s předmětem "Užijte si velikonoční prázdniny".

Žádné informace od O2 dostávat nechci. Dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tímto žádám o zrušení všech informací vážících se k mé adrese cr...n@....cz

Odpověď O2:
Date: 27 Mar 2013 11:27:56 +0100
From: noreply@o2.com
Subject: RE: Moje O2 Informace
...
Vážený pane Zahradníku,

děkujeme za Vaši zprávu.

Na základě Vaší žádosti došlo ke smazání této emailové adresy z naší databáze.

Pokud se rozhodnete na náš email reagovat, doplňte prosím vždy i předchozí emailovou komunikaci.

S přáním hezkého dne
...

Odpověď moje:
Date: Wed, 27 Mar 2013 13:35:13 +0100
To: noreply@o2.com
Subject: Re: Moje O2 Informace

...
Dobrý den,

děkuji za informace. Nicméně, nešlo mi jen o smazání mé e-mailové
adresy, ale
> ...o zrušení všech informací vážících se k mé adrese cr...n@....cz

Čili pokud v O2 existuje jakýkoliv záznam o Martinu Zahradníkovi (kdekoliv, v jakékoli databázi) a/nebo jeho e-mailu, požaduji tímto smazání všech informací dle §21 Zákona o ochraně osobních údajů, neboť pominuly všechny důvody (již dávno nemám s O2 nic společného).

Děkuji mnohokrát a prosím o potvrzení provedení
...
Odpověď O2:
Date: 29 Mar 2013 08:16:57 +0100
From: noreply@o2.com
Subject: RE: Re: Moje O2 Informace

...
Vážený pane Zahradníku,

děkujeme za Vaši zprávu.

V případě Vašeho zájmu o výmaz informací z našeho systému z důvodu ochrany osobních údajů je nutno zaslat podepsanou písemnou žádost na adresu:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
BO - zákazníci
P.O.BOX 133
130 33 Praha 3

Ve Vaší žádosti prosím uveďte své jméno, příjmení a adresu bydliště. Potvrzení Vám bude zasláno písemně na adresu uvedenou ve Vaší žádosti a to do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti.

Pokud se rozhodnete na náš e-mail reagovat, doplňte prosím vždy i předchozí e-mailovou komunikaci.
...
Fyzický dopis jsem tehdy na uvedenou adresu neposílal, i když jsem ho měl napsaný - někde jsem ho založil a neodeslal. Evidentně to budu muset udělat - to je poučení i pro vás. Nicméně, příběh pokračuje v prosinci:
Date: Thu, 19 Dec 2013 11:10:39 +0100
To: novinky@o2.cz, noreply@o2.com
Subject: Re: Děkujeme, že jste s námi

...
Dobrý den,

nevím, co je kde špatně, ale zase mi od vás došel e-mail. Už jednou jsem žádal o odstranění všech mých údajů z vašich databází (včetně e-mailu) pochopitelně - viz přiložený e-mail. Píšete tam:
> ...
> Na základě Vaší žádosti došlo ke smazání této emailové adresy z naší databáze.
> ...

A teď mi znovu přijde toto. Naléhavě vás prosím o přezkoumání problému a definitivní vymazání mě odevšaď. Pokud mi ještě někdy něco od o2 přijde, asi se budu muset obrátit na nějaký kontrolní orgán...

Díky
McZ

PS: fyzický dopis s žádostí o výmaz jsem vám tehdy neposlal, neboť mi to přijde dost ujeté ve 21. století vyžadovat na tak jednoduchou žádost fyzický dopis... Chápu, že to není z vaší hlavy, ale určitě by to nějak zařídit šlo. Máme šifrování, elektronické podpisy, datové schránky... spousta možností...
Odpověď od O2? Další SPAM (!) v lednu nového roku:
Date: Thu, 23 Jan 2014 15:58:11 +0000 (GMT)
From: Novinky O2
Reply-To: novinky@o2.cz
Subject: Užijte si ještě více internetu

...

Tedy kontaktuju ÚOOÚ:
Date: Mon, 17 Feb 2014 10:37:57 +0100
To: posta@uoou.cz
Subject: stížnost na společnost O2 - SPAM

...
Dobrý den,

podávám touto cestou oficiální stížnost na společnost Telefonica O2, která ignoruje mé opakované výzvy k tomu, aby mi nezasílala obchodní sdělení, a opakovaně mi zasílá nevyžádanou poštu.

V příloze najdete předešlou komunikaci s O2 (01 je nejstarší) a detaily.

Také vás tímto prosím, zda byste nemohli zprostředkovat to, co požaduji - a to sice výmaz všech údajů o mé osobě ze všech databází společnosti Telefonica (nemám s nima nic společného už cca 10 let - není žádný důvod, aby mě nadále jakkoliv evidovali).

...
Únor byl mimořádně plodný, a já tradičně aktivisticky naladěný, takže jsem přihodil ještě oficiální stížnost na Goldmail:
Date: Mon, 24 Feb 2014 02:30:03 +0100
To: posta@uoou.cz
Subject: Goldmail (Fwd: skvělé povlečení ve slevách)

...

Dobrý den,

dnes mi přišel tento nevyžádaný e-mail. Koukám, kam vede odkaz "zde se můžete odhlásit", a je to tato adresa:
http://www.trfm7.eu/odhlaseni/?email=cr...n@....cz

No, budiž, zkusím tedy zadat root adresu, tedy:
http://www.trfm7.eu

K mému překvapení jsem přesměrován na nechvalně známý Goldmail, konkrétně:
http://www.goldmail.cz/index.php

Na jejich webu vidím toto logo:

OK,  klikám tedy na původní odkaz v e-mailu, tedy tento:
http://www.trfm7.eu/odhlaseni/?email=cr...n@....cz

Pak mi to ale stejně nějak nedá, celé je to podezřelé s tím přesměrováním a vůbec, a tak se koukám na vaše stránky, abych si to ověřil:
http://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp

Nepřekvapí mě, že na dotaz "Subjekt: goldmail" je 0 nalezených výsledků...

TEDY, tímto e-mailem:
1. Se chci zeptat, zda je jejich tvrzení o tom, že jsou u úpooú registrování, pravdivé?
2. Pokud ne, tímto podávám stížnost.

Chodí mi stále více spamů, už jsem z toho dost unavený a naštvaný - rozhodl jsem se s tím tedy něco aktivně dělat - viz moje předešlá stížnost u vás na společnost O2... Snad touto cestou přispěju k poklesu množství spamu na Internetu - ku prospěchu nás všech...
Odpověď ÚOOÚ:
From:
Subject: Úřad pro ochranu osobních údajů
Date: Tue, 25 Feb 2014 11:31:42 +0000

...
Praha 25. února 2014
Nevyžádaná obchodní sdělení - sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 17. a 24. února 2014 Vaše stížnosti na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení od společnosti Telefonica O2 a od www.goldmail.cz. K této věci Vám sděluji:

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) je dle § 10 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním povinností pro šíření obchodních sdělení dle tohoto zákona. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. lze obchodní sdělení šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanoveným zákonem. Dále podle § 7 odst. 2 téhož zákona podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodního sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Uživateli musí být dána možnost odvolat souhlas, resp. vyjádřit vůli, že nechce dostávat obchodní sdělení.

Pro nahlášení nevyžádaného obchodního sdělení je vhodné využít formulář http://www.uoou.cz/formular-stiznosti-jak-podat-stiznost-na-nevyzadana-obchodni-sdeleni/ds
-1501/p1=1501 určený k nahlašování nevyžádaných obchodních sdělení. Je to z důvodu nutnosti v uvedeném formuláři zadat mimo jiné i tzv. hlavičku emailu (jednoduchý postup, jak získáte tzv. hlavičku emailu je ve formuláři vysvětlen), která slouží k prokazatelnosti zaslaného emailu a vyloučení důkazní nouze Úřadu při případném uplatnění dozorových činností. Tato hlavička není součástí Vašeho podání. Vyplněním tohoto formuláře bude Vaše stížnost postoupena přímo příslušnému inspektorátu Úřadu, který se nevyžádanými obchodními sděleními zabývá. Bez takto vyplněného podání nebude moci Úřad uplatnit zákonem svěřené pravomoci, vzhledem k tomu, že je možné vést řízení pouze proti konkrétnímu subjektu, jenž musí být řádně zjištěn, k čemuž slouží právě hlavička. Hlavičku emailu můžete též doplnit i jako reakci na toto sdělení.

Jde-li o nevyžádané obchodní sdělení od www.goldmail.cz, Úřad se v rámci svěřených pravomocí již případem zabývá a probíhá kontrola provozovatele na porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů a § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám sděluji, že vzhledem k výše uvedenému Úřad věc prozatím odložil bez dalších opatření.
...
Vyplnil jsem tedy příslušný formulář a dostal v březnu potvrzení o přijetí stížnosti s registrovaným číslem.

Dnes (včera) mi přišel další (!) spam od O2. Vytáčím se a píšu znovu na ÚOOÚ:
Date: Tue, 06 May 2014 23:34:52 +0200
To: "posta@uoou.cz"
Subject: stížnost na společnost O2, část 2

...
Dobrý den,

formulář jsem tehdy (Čj. UOOU-01832/14-3) vyplnil a odeslal, ale nic se dále nestalo. Aha, pardon, teď jsem našel starý e-mail, kde se píše:
> ...O průběhu a výsledku šetření Vaší stížnosti se můžete informovat na webových stránkách úřadu v sekci Nevyžádaná obchodní sdělení: http://www.uoou.cz/aktualni-stav-stiznosti/ds-1509/. ...
Dobrá, tedy jdu na onen odkaz a vyjede mi toto:
> "Stížnost přijata"

- toť vše... Co to ale znamená, co se bude dít dále?

Dnes mi přišel další (!) nevyžádaný e-mail od společnosti O2, to je opravdu nehoráznost! (poté, co jsem už 2x žádal o odstranění, a dokonce mi i odepsali, že má adresa byla odstraněna)! Byl bych velmi rád, kdyby stát podnikl patřičné represivní kroky vůči O2 - není možné, aby společnosti lhaly a dělaly si co se jim zachce!

Originál nového spamu ("OS: Jarní sleva na nejoblíbenější trampolíny.eml") zasílám v příloze - tam si můžete dohledat cokoliv vás z hlavičky či těla e-mailu zajímá a přidat to k mé původní stížnosti, tj.:
1. mail ze 17.2.2014 10:37 s předmětem "stížnost na společnost O2 - SPAM" odeslaný z adresy "...@...cz"

2. stížnost "SP-2014-031996" (doufám, že to je korektní číslo, nevím, zda jsem tehdy neposílal skrze formulář i ten Goldmail - tuším ne, ale možné to je)

Děkuji za pokračování v řízení a informování mě o průběhu.
McZ


No, tak uvidíme, jak to celé dopadne...

A proč to všechno dělám? Protože nechci nechat společnosti žít v dojmu, že se svými obřími obraty (penězi) mohou všechno. Že mohou lhát a dělat si, co se jim zlíbí... Ne, neměly by. Doufám, že příslušné úřady budou stejného názoru jako já, a že z toho budou vyvozeny reálné a pro Telefónicu a Goldmail bolestné důsledky.

EDIT 19.5.2012, 20:59
Z ÚOOÚ mi odpověděli - viz navazující článek Telefónica O2, SPAM a ÚOOÚ #2. Je to bída :(

Žádné komentáře :