Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

pátek 17. ledna 2014

Otevřený dopis k novému občanskému zákoníku (NOZ) ve věci společného jmění manželů (SJM)

Vážený zástupce občanů,
četl jsem velmi zajímavý článek [http://www.blisty.cz/art/71785.html] popisující NOZ a jak se dotýká SJM - tedy velmi nepříznivě!!
Jako občan jsem přesvědčen, že současná úprava exekučních předpisu hrubě nespravedlivá a v nesouladu se základním pojetím spravedlnosti především v těchto oblastech:
1. Od 1.1.2014 byla bez širší politické a občanské diskuze nově umožněno to, aby bylo společné jmění manželů exekučně zasaženo i pro dluh, který vznikl před vznikem manželství jednomu z manželů(§42 zákona č. 120/2001, exekuční řád) .
2. V průběhu roku 2013 bylo nově umožněno (§ 262a zákon č. 99/1963, občanský soudní řád), aby exekuce dluhu, který je součásti společného jmění manželů zasáhla mzdu druhého z manželů, i když takový dluh nevytvořil, či ani o něm nevěděl.
zdroj: www.pravnilinka.cz

3. Ustanovení § 724 NOZ umožňuje, aby bylo možno druhého manžela chránit a ten požádal soud, aby zrušil společné jmění manželů, zároveň však výše zmíněné ustanovení § 42 exekučního řádu takové zrušení soudem činí fakticky v případě budoucích exekucí zbytečným.
Všechny tyto problémy mají dalekosáhlé dopady a jsou nepochybně v rozporu se zásadou spravedlivého procesu, protože umožňují exekučně zasáhnout i někoho, kdo vůbec nebyl účastníkem soudního řízení, ve kterém se rozhodovalo o samotné existenci dluhu a ani o něm nemusel vědět a neměl povinnost vědět.Zároveň tato rizika fakticky podkopávají existenci manželství jako právního institutu, protože při posouzení všech rizik by manželství asi těžko někdo mohl v takové situaci zvolit jako vhodný institut pro uspořádání svých rodinných vztahů.
Takové uspořádání samozřejmě přímo odráží i samotnou důvěru ve stát, neboť ten je odpovědný za kvalitu zákonů a také za kvalitu výkonu exekutorské činnosti, neboť na ty je část veřejné moci přenesena.Žádám Vás proto o seznámení svých kolegů s existencí této problematiky a zároveň o to, abyste učinil kroky, které by tuto nerovnováhu napravily.
Je zřejmé, že si všichni přejeme to, aby dluhy byly vymahatelné, nicméně výše popsané problémy spíše vedou k likvidaci celých rodin a takové právní ukotvení slouží spíše společnostem poskytujícím lichevní půjčky, než občanům této země.
S pozdravemMcZ

--
Odesláno jako veřejná zpráva skrze napistejim.cz

Žádné komentáře :