Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

neděle 1. května 2011

V Brně neonacisty nechci/nechceme! (ani nikde jinde)

Tak zítra dopoledne v 11h začíná akce, na kterou už myslím od té doby, co jsem podepsal petici na www.vbrneneonacistynechceme.cz s tímto vzkazem: """
zdroj: vbrneneonacistynechceme.cz
Martin Zahradník, PC grafik:
Neonacismus, jakožto ideologie založená na nadřazenosti jedné rasy, je ideologií chorou a zvrácenou. Respekt, úcta, láska, pokora, empatie, vstřícnost, soucit... ale také racionalita, snaha o objektivitu, víra v pokrok v mezích morálky a lepší budoucnost bez vykořisťování, vyvražďování, vytunelovávání a všech dalších kategoricky podobných vy- ... to všechno mj. pro mě reprezentuje to, co by mělo být pro náš druh homo sapiens důležité - býti člověkem. Pro neonacistu je často důležité jen bíti člověka. A to já zásadně odmítám. Proto nechci neonacisty v Brně, ani nikde jinde.
"""
- viz zde.

zdroj: BRNOblokuje.cz
Od té doby, co o iniciativě V Brně Neonacisty Nechceme vím, se objevila řada dalších protiakcí, z nichž velkou pozornost jistě (přinejmenším u mě a okolí) budí Brno blokuje - akce s podtitulem "nenásilná blokáda neonacistického pochodu".

Jít či nejít - a proč?
Ještě nevím, na kterou z těchto dvou akcí půjdu - vzhledem tomu, že první jmenovaná začíná už v 11h a druhá až ve 13h, zkusím pravděpodobně obě. Že je POTŘEBA někam jít a něco dělat je pro mě jasné. Někteří lidé zastávají názor, že je lépe neonacisty nechat být a nevěnovat jim žádnou pozornost. Že blokáda (a popř. podobné akce) jsou kontraproduktivní. Myslí si to např. i František Fuka na svém blogu. Já si to nemyslím - viz moje komentáře k tomuto článku.

zdroj: vbrneneonacistynechceme.cz
Mimo výše uvedené vyházím z toho, že neonacista - v tomto případě sympatizant či člen Národního Odporu (proč viz níže) - je občan, který:
 1. popírá či omezuje práva jiných občanů pro jejich národnost či smýšlení
 2. se dopouští násilí
 3. rozněcuje a propaguje nesnášenlivost
Všechny tři body jsou upíráním mezinárodně uznanávanýchch Základních lidských práv a svobod, které jsou součástí ústavního pořádku České republiky a mají aplikační přednost před zákonem.

Proti shromáždění a pochodu je také Magistrát města Brna - viz níže.

Násilí
Takovíto jedinci mají pochodovat ulicemi!!?? Osobně znám lidi, co se stali obětmi násilí ze strany neonacisty/ů - a nebyli to dokonce ani "tmavé" typy. Násilí je totiž u neonacistů považováno za normální a nezbytné. Cituji Manifest Národního Odporu: """
...Přestože máme částečný respekt k jiným lidským bytostem, jsme si vědomi nutnosti nesmiřitelnosti vůči zhoubným ideologiím a jejich nositelům. Z tohoto pohledu tudíž neexistuje prostředek války, který bychom odmítali.
Ano, i my toužíme po míru. Ale věčný mír může nastat teprve po definitivním vítězství naší revoluce. Velký den se zrodí teprve z potoků krve poražených. Ta doba musí být blízko, naše hodina přichází!!!
"""


zdroj: aktualne.centrum.cz
Pokud Vás to neděsí, zkuste si to přečíst ještě 1x. Pokud Vás to nebude děsit ani potom, nemusíte už dále číst. O projevech násilí neonacistů snad nikdo nepochybuje. Namátkou třeba jen:
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-38119590-neonaciste-pry-na-internetu-vyhrozuji-svedkynim-zharskeho-utoku-ve-vitkove
http://hn.ihned.cz/c1-51388000
http://www.novinky.cz/krimi/226099-za-rasovy-utok-na-romy-v-havirove-dostali-neonaciste-ctyri-roky-vezeni.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/169567-neonaciste-v-jizni-americe-ozivaji-planuji-utoky-a-vrazdi.html
http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=11639
http://czechtek.bloguje.cz/661558-neonaciste-v-ceskych-budejovicich-hajlovali-a-zmlatili-muze-ktery-je-napomenul-mf-dnes.php
http://blisty.cz/art/10555.html
...
a tak dále a tak dále.

Že jsou neonacisté v armádě, by nás v tomto kontextu tedy překvapit nemělo - znepokojit by nás to ale asi mělo.

Národní Odpor
zdroj: Wikipedia
 • Neregistrovaná neonacistická organizace Národní odpor (dále NO) vznikla v roce 1999 z pražské odnože české pobočky militantní neonacistické organizace Blood and Honour. Ministerstvo vnitra řadí tuto organizaci mezi nebezpečné militantní pravicově extremistické uskupení, které představuje nebezpečí pro vnitřní bezpečnost ČR.
 • Národní odpor funguje na principu tzv. leaderless resistance (odpor bez vůdce). Znamená to, že skupina je organizována do malých regionálních buněk, které realizují program uskupení a zejména se dopouštějí násilí vůči ostatním lidem v jednotlivých městech a vesnicích. Samotný NO ve svém manifestu zdůvodňuje tuto svoji taktiku takto: „Jsme hnutím bez vůdce. Důvod je jednoduchý. Nejvyšší z nejvyšších padl a jeho nástupce se z popela historie stále ještě nevynořil. Je však jasné, že ON přijde. Musí přijít.“
 • Národní odpor je součástí mezinárodního neonacistického hnutí, které je postaveno na myšlence nadřazenosti bílé rasy (white race supremacy), čímž překonává zjevné ideologické nedostatky ve vztahu k ideologii hitlerovského nacionálního socialismu, který Čechy jako příslušníky slovanské rasy považoval za méněcenné.
 • Nejintenzivnější vztahy udržují aktivisté NO s představiteli německé neonacistické scény. Veřejné aktivity Národního odporu oslavil přední německý neonacista, člen německé neonacistické politické strany NPD Christian Worch. Sám byl stíhán za několik násilných trestných činů, aktivizoval militantní neonacistickou scénu, když založil ideovou platformu Anti-antify. V roce 2004 v bavorském Wunsiedelu podpořilo více než 120 aktivistů NO největší setkání neonacistů k uctění nacistického zločince Rudolfa Hesse. Akci pořádala NPD a na podiu přednesli zástupci evropských Blood and Honour divizí oslavné projevy k tomuto spolupracovníkovi Adolfa Hitlera.

Napojení Národního odporu na zítřejší shromáždění
 1. K účasti na shromáždění již delší dobu vyzývají internetové stránky Národního odporu. Je zde zveřejněna pozvánka, z jejíž dikce je zřejmé, že provozovatel stránek zve na vlastní akci, nikoli na akci pana Lamprechta či Dělnické mládeže. Stejně tak je zde přístupné mobilizační video, které podněcuje k účasti na akci.
 2. Stránky svolavatelů (na kterých jsou zveřejňovány detailní pokyny pro účastníky) www.prvnimaj.cz jsou registrovány na stejnou sosbu jako stránky Národního odporu ww.odpor.org.
 3. Svolavatel Erik Lamprecht je v přímém kontaktu s neonacistickou scénou.
 4. Minimálně dva další spolupracovníci Erika Lamprechta vyjadřují na veřejně přístupných dokumentech a fotkách své sympatie k Národnímu odporu a jím hlásaným myšlenkám nacionálního socialismu.

Jak se k tomu staví radnice a město Brno?
zdroj: iDNES.cz
Dne 23.11.2010 vydal Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí podč.j.: MMB/0432773/2010 rozhodnutí ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (dále také „ZPS“), ve znění pozdějších předpisů, kterým uvedené shromáždění zakázal.

Krajský soud v Brně však svým rozsudkem sp..zn. 30 A 129/2010- 21 ze dne 8.12.2011 rozhodnutí Magistrátu města Brna zrušil. Důsledkem bylo zrušení zákazu pochodu ohlášeného panem Erikem Lamprechtem.

Dne 12. dubna 2011 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Magistrátu města Brna proti rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byl zrušen zákaz pochodu ohlášeného panem Erikem Lamprechtem.

Pokud někdo byl naštvaný na Magistrát, že "povolil pochod", tak už nemusí.

Zdroj a další informace:
Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím.
Brno chce zastavit pochod radikálů na 1. máje. Píše ústavní stížnost Zdroj: http://brno.idnes.cz/brno-chce-zastavit-pochod-radikalu-na-1-maje-pise-ustavni-stiznost-1c2-/brno-zpravy.asp?c=A110418_184648_brno-zpravy_dmk

Být v nesprávný čas na nesprávném místě aneb "deš si pro přeshubu"
zdroj: ssy.org.uk
Někteří lidé se mě ptali, zda nejsem blázen, že jdu tak riskovat a že jestli se mi tam něco stane, tak že to je moje blbost a že mě varovali atd.

Všem, vám takovým, bych chtěl říct: "Uvědomte si, že příště může k úrazu přijít třeba Vaše dítě. Nebo Vaše holka, nebo sestra, bratr, kamarád... Jak se pak budete cítit - že jste nic neudělali proto, aby se vlna sympatizování s neonacisty zastavila?! Já bych se cítil tak blbě, že raději zítra půjdu."

Závěrem...
Upřímně doufám, že blokáda i všechny další akce budou striktně nenásilné, a že účastníci se budou chovat slušně i k Policii.

Velmi bych si přál, aby zítřejší akce dopadla podobně, jako v německých Drážďanech, kde lidé nesouhlasící s neonacistickým pochodem natolik přečíslili neonacisty, že jim pochod znemožnili. Cituji údajného reportéra MF DNES: """
Neonacisté neměli od nádraží Neustadt kudy vyrazit, proto pochod zrušili. Jejich odpůrci tak nad nimi vyhráli jen díky tomu, že porušili zákon a sešli se v tak hojném počtu, přestože jejich demonstrace byla neoficiální a policie je vyzvala k odchodu.
"""

Ano, vím, že s Cikány bývají a jsou problémy. Ale to, co předkládají a reprezentují neonacisté, není řešení. Pro nikoho. Nikdy.

Dovoluji si upozornit všechny čtenáře, že nejsem ani levicový radikál, ani příslušník Antify, ani komunista, ani anarchista, ani Žid, ani Cikán. Jediná hnutí, se kterými mám něco dočinění je Greenpeace a NE Základnám - jsem prostě jen občan České republiky, kterému se nelíbí rozmach a propagace neonacismu, toť vše.

Jste vítání v diskusi a komentářům ke článku.

Zítra naviděnou!
crysman

zdroje: http://vbrneneonacistynechceme.cz/http://brnoblokuje.cz/http://nacionalismus.wgz.czhttp://fffilm.fuxoft.cz/, http://zpravy.idnes.czhttp://czechtek.bloguje.czPosouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím

související články: Ukázali jsme, že v Brně neonacisty nechceme! (ani nikde jinde)

Žádné komentáře :