Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

sobota 11. září 2010

naředěný ředitel

Nedávno jsem - při svém občasném samostudiu jazyka českého - náhodou objevil zajímavost, o kterou bych se rád podělil:


ředitel Ředitel opravdu řídí a neředí. Proč máme od slovesa řídit ředitele, nikoli řiditele či dokonce říditele, a vedle toho řidiče (ne řediče, řídiče) a řídítka, je dáno historickou dobou vzniku jednotlivých výrazů a hláskoslovnými změnami při odvozování slov. Střídání í/e při odvozování je časté (zpívat – zpěvák, květ – kvítek atd.). Ředitel od řídit stejně jako sběrač od sbírat nejsou výjimky.

Z hlediska logiky docela zajímavá záležitost :)

zdroj: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

1 komentář :

Anonymní řekl(a)...

Hned je mi líp, když to vím.