Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

sobota 21. července 2012

Mít, nebo být?

Včera jsem se dostal k zajímavé knize, už po pár řádcích mi bylo jasné, že tuto knihu prostě musím přečíst:
Konec jedné iluze
Velký příslib neomezeného pokroku - příslib ovládnutí přírody, příslib hmotného nadbytku, maximálního štěstí pro maximální počet jedinců a neomezené osobní svobody - udržoval naděje a víru celých generací od počátku průmyslové éry. Naše civilizace s určitostí začala tehdy, když lidský rod začal aktivně řídit přírodu; avšak toto řízení zůstalo až do počátku průmyslového věku omezené. Když ale došlo k pokroku v průmyslu, když byly živočišná a lidská energie nahrazeny mechanickou a posléze jadernou energii a lidská mysl nahrazena počítačem, bylo možné se domnívat, že se nacházíme na cestě neomezené výroby, a tedy neomezené spotřeby, domnívat se, že technika nás učinila všemocnými a věda vševědoucími. Ocitli jsme se na cestě, kdy se stáváme bohy, nejvyššími bytostmi, které mohou vytvořit druhý svět, v němž se svět přírody použije jen jako materiál pro naše nové stvoření...

Že by kandidát na "povinnou" četbu? Uvidíme. Každopádně, výše citovaný odstavec je hluboce pravdivý a skutečný...

--

Žádné komentáře :