Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

úterý 24. července 2012

Mít, nebo být? #2


Jen přidávám k minulému příspěvku další ochutnávku:

...
Zdá se, že tyto úvahy ukazují, že v lidské bytosti jsou přítomny obě tendence: jednou je vlastnění - mít, která svou sílu čerpá konec konců z biologické touhy přežití, a druhou - být -, tj. sílit, dávat, přinášet oběti, která čerpá svou sílu ze specifických podmínek lidského existování a z vrozené potřeby překonat izolaci. Z těchto dvou protikladných snah v každé lidské bytosti vyplývá, že sociální struktura, její hodnoty a normy rozhodují, která z nich převládne. Kultury, které pěstují touhu po majetku, a tedy vlastnický modus existování, se zakládají v jedné z lidských možnosti; kultury, které pěstují modus bytí a sdílení, se zakládají v druhé možností. Musíme se rozhodnout, který z těchto potenciálů chceme rozvíjet, realizovat, nicméně naše rozhodnutí je do značné míry určeno sociálně-ekonomickou strukturou dané společnosti, která nás vede k jednomu nebo druhému řešení.
...
...častá a intenzívní touha po sdílení, dávání a přinášení obětí nepřekvapí, pokud vezmeme v úvahu podmínky existování lidského druhu. Překvapuje však takové potlačení této potřeby, že akty sobectví se staly v průmyslových (a mnoha dalších) společnostech pravidlem, a akty solidarity výjimkou. Avšak tento fenomén je paradoxně způsoben potřebou jednoty. Společnost, jejímiž principy jsou získávání, zisk a majetek, produkuje sociální charakter orientovaný na vlastnictví, a jestliže se takový převládající vzorec vytvoří, nikdo nechce být stranou nebo dokonce být vyvržen; aby člověk zabránil tomuto riziku, přizpůsobuje se většině, s níž má společný jen vzájemný antagonismus. 

V důsledku vládnoucího postoje sobectví se vůdcové v naší společnosti domnívají, že lidé mohou být motivováni pouze příslibem materiálních výhod, tj. odměnou, a že nebudou reagovat na apely k solidaritě a přinášení obětí.
...
Pouze radikálně odlišná sociálně-ekonomická struktura a radikálně odlišný obraz lidské přirozenosti by mohly ukázat, že uplácení není jedinou cestou (nebo nejlepší cestou) k ovlivňování lidí.
...
[Erich Fromm: Mít, nebo být?]

Už netřeba spekulovat, knihu rozhodně doporučuji k přečtení.

--

Žádné komentáře :