Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

čtvrtek 4. října 2012

Má zkušenost s vipassanou aneb Kterak nechal jsem se na 10 dnů do vězení vpraviti a ještě dobrovolně za to zaplatil

zdroj: karuna.dhamma.org
Na přelomu července a srpna tohoto roku (2012) jsem vystoupil na vlakové zastávce v Těchoníně a vydal se po modré na Pastviny v podhůří Orlických hor, kde se konal kurz Vipassany, na který jsem se přihlásil zhruba v listopadu roku minulého.

Vipassana je meditační technika, o které jsem se dozvěděl z filmu The Dhamma Brothers. A protože mě to zaujalo, rozhodl jsem se kurz absolvovat. Kurzy jsou vedeny na základě toho, jak Vipassanu vyučuje S. N. Goenka, dle tradice jeho učitele Sayagyiho U Ba Khina. Podmínky na kurzu jsou velmi přísné:
  • denně budíček 4.00 hod. ráno, večerka 21.30 hod.
  • mezi tím 11 hodin čistého času meditace a 1,25 hod. přednášky S. N. Goenky
  • zbytek 5,5 hod. jsou přestávky na odpočinek/jídlo
  • oběd 11.00 hod., svačina sestávající ze dvou kusů ovoce 17.00 hod., a pak už nic
  • nesmíte vědomě vůbec zabít (tzn. ani komára, co vás ruší a saje před spaním), krást, být jakkoli sexuálně aktivní, lhát či se jakkoli intoxikovat (tzn. ani pivo či cigareta) - tomuto souboru 5ti pravidel se říká Sila [šíla]
  • po celou dobu kurzu musíte dodržovat Ušlechtilé ticho, tedy ticho řeči, těla a mysli - je zakázána jakákoli komunikace mezi studenty (i neverbální)
  • nesmíte nic číst, psát, ani poslouchat či provozovat hudbu
  • jakýkoli kontakt s okolním světem je též zakázán, stejně jako vycházení mimo hranice kurzu
  • na začátku se zavážete, že zůstanete až do konce kurzu, tedy všech 10 dnů
  • ...
Tohle všechno jsem věděl předem - viz "Code of Discipline". Přesto jsem si význam toho všeho plně neuvědomoval až do doby, než jsem zahájil kurz. Během kurzu jsem to chtěl několikrát vzdát, myslel jsem, že to nezvládnu, že cesta Dhammy je pro mě příliš těžká a náročná... Velmi  často jsem bojoval s nudou, nesvobodou, bolestí a utrpením...

Na konci kurzu jsem navíc dobrovolně věnoval tři tisíce Korun jako podporu rozvoje Vipassany.

Zbláznil jsem se snad? Proč to všechno??

Vipassana je jedna z nejstarších indických meditačních technik. Slovo Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Vipassana je technika, kterou praktikují všichni na cestě Dhammy, tedy způsob bytí a žití vedoucí k odstranění utrpení, mentálnímu očištění, a v konečném důsledku úplného osvícení. Za dodržování sily [šíla] (morálka) se učíte samadhi [samádhí] (koncentrace), abyste rozvíjeli pañña [panňá] (moudrost, vhled).

Přestože proces sebeočišťování byl velmi náročný a zdlouhavý, celý kurz byl pro mě velmi přínosný a rozhodně ho mohu všem váhajícím zájemcům doporučit. Poznáte lépe sami sebe, své hranice a schopnosti, svou duši i tělo... Z techniky může těžit každý a věřím, že cesta Dhammy je dobrou cestou. Navíc je užitečná nejen vám jako jednotlivci, ale i společnosti/planetě/Vesmíru jako celku.

Vipassanu jsem z nějakých důvodů praktikovat přestal, sám přesně nevím proč, snad proto, že jsem příliš líný (?) Nicméně, rozhodně to nebylo proto, že bych si o cestě Dhammy myslel něco špatného či o ní pochyboval. Možná jen prostě teď ještě není ten správný čas (?) Uvidíme. O cestě vím, kousek jsem už ušel, uspokojuje mě pocit možného návratu a odvedené práce na kurzu...

Nechť jsou všechny bytosti šťastné a plné pokoje!

Pro více informací vizte http://www.dhamma.org/

Žádné komentáře :