Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

čtvrtek 28. listopadu 2013

Připomínkujte Státní energetickou koncepci (SEK) - je to snadné...

Díky EPS (nyní vlastně "Frank Bold") je připomínkování opravdu snadné - stačí si vybrat jedno z témat, které je pro Vás nejvíce palčivé:
zdroj: scificommons.tumblr.com
  1. Neúplné vyhodnocení dopadů koncepce na životní prostředí
  2. Chybí podpora obnovitelných zdrojů energie
  3. Rozšiřování uhelných dolů, bourání obcí
  4. Další jaderné reaktory s veřejnou podporou
  5. Úložiště jaderného odpadu jen se souhlasem lidí
  6. Promarněný potenciál úspor
  7. Koncepce neřeší problém klimatických změn
  8. Spalování odpadu namísto recyklace


...přečíst si detaily a nechat tlačítkem "odeslat ministrům". Popř. můžete napsat sami cokoliv přímo na info@mzp.cz

Proč?
Protože Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje koncept, jak má vypadat česká energetika v roce 2040. Na základě výsledků první fáze připomínkování návrhu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (SEA), v němž občané zaslali více než 3600 připomínek, byla zveřejněna upravená verze návrhu Aktualizace státní energetické koncepce ČR a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.Ministerstvo ale stále nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant a stále prosazuje jen svoji vizi naší narůstající závislosti na jádru a fosilních palivech bez potřebné modernizace české energetiky. Ekologické organizace proto požadují, aby ministerstvo životního prostředí vrátilo koncepci ministerstvu průmyslu k přepracování...

http://www.energetickakoncepce.cz/

Čas je jen do 11. prosince...

Žádné komentáře :