Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

pátek 11. října 2013

Zapojte se proti Monsanto a GMO, NE patentování semen!

Dnes mám na programu několik důležitých věcí týkajících se nás všech, neboť jde o jídlo, semena, práva na pěstování plodin a genetickou modifikaci organismů (GMO). Velkou rybou v této oblasti je společnost Monsanto. Jako úvod s dovolením použiju úryvky z článku z blogu Proti proudu, protože mi přijde moc hezky napsaný, a má i dobré odkazy.

Proč ne patentování semen a GMO?

Prodám život, zn. draze 
Na počátku bylo semínko. Padlo na úrodnou půdu, která mu dodala živiny, slunce zase teplo a světlo a déšť vláhu. Z rostliny a jejích plodů měli užitek další živí tvorové a vše plynulo v dokonalém koloběhu. Ovšem jen do chvíle, kdy koumáci vycítili obchodní příležitost a došli k závěru, že by byla věčná škoda to nezpeněžit.
A tak začali vymýšlet způsoby, jak prohlásit živé organismy za soukromé vlastnictví. Jedním takovým je úprava genetické informace, díky které se podle platných zákonů na semena dají uplatnit autorská práva
... 
Světový trh s GMO ovládá americká společnost Monsanto (více odhalí například francouzský dokument Svět podle společnosti Monsanto). Ta zároveň vyrábí herbicid Round Up, vůči kterému jsou geneticky modifikované plodiny odolné - nabízí tak zemědělcům geniální balení vše v jednom. 
Jsou opravdu geneticky modifikované potraviny nebezpečné? Vždyť jejich propagovatelé slibují, že sníží užití pesticidů a zvýší výnosy, takže nakrmí hladovějící. Tyto a další argumenty se bohužel nezakládají na pravdě a ve skutečnosti jdou vydělané peníze do kapes hrstky mocných. O nebezpečích GMO hovoří také americký dokument Genetická ruleta - hazard s našimi životy. Důsledky mezidruhového křížení nejsme schopni odhadnout ani řídit, a to jak z ekologického tak zdravotního hlediska. 
Přesto se však vědecká obec staví vyjadřuje vesměs pozitivně, naštěstí už se našla hrstka odvážných, kteří vystoupili z řady a varují před riziky. Mezitím se začínají ozývat občané, kteří nechtějí být vědeckým experimentem a požadují přísnější výzkumy, značení potravin nebo úplný zákaz GMO. Patentované plodiny však nejsou jedinou hrozbou. Momentálně se v Bruselu projednává zákon o registrování semen, který by omezil povolené odrůdy a jejich volné šíření. Jako výraz nesouhlasu je možné podepsat online petici. Všechny tyto snahy kontrolovat a zpeněžit přístup lidstva k osivu a potravinám korunuje plán na Transatlantickou dohodu mezi USA a EU. V Evropském parlamentu proti tomu bojuje strana Evropských zelených, bude však třeba velká občanská mobilizace, aby se tyto plány podařilo zvrátit. 
V těchto říjnových dnech probíhá celosvětová dvoutýdenní kampaň za svobodu pro semena a potraviny. Otevřený dopis Vandany Shivy, dlouholeté bojovnice za práva drobných zemědělců a spotřebitelů, vyzývá k akci všechny, kterým nejsou lhostejná práva živých organismů. Je čas povstat a dát jasně najevo, že půda, semena a potraviny patří všem. Že život se nedá patentovat.
zdroj: www.gmo-free-regions.org

Jednou už jsme tu na Brněnsku akci proti Monsanto měli - viz reportáž z pochodu proti Monsanto, proč NE GMO?! - najdete tam i shrnující leták a odkazy na primární zdroje informací (vědecké studie).

Co je možné udělat, jak se můžete zapojit?


1) NE patentování semen!

Zde můžete podepsat jednu petici za svobodná semena, tedy za to, aby semena a plodiny NEbyly patentovány a mocensky zneužívány průmyslovými koncerny, jako to propaguje např. firma Monsanto. Zde je druhá petice: GMO-free EUROPE.

Úryvek z druhé petice:
... 
Evropská komise se rozhodla ignorovat veškerá bezpečnostní doporučení stejně jako vůli Evropanů, včetně českých občanů. Tento poslední bod dle mého názoru znamená, že Evropská komise nadřazuje prosperitu průmyslu nad naplňováním vyšší povinnosti, totiž ochranu svých občanů. 
Současné vědecké hodnocení bezpečnosti GM potravin a plodin nefunguje. V prosinci 2008 se všechny členské státy Evropské unie jednomyslně shodly na tom, že evropské zákony o GM plodinách nejsou komisí uplatňovány v dostatečné míře a současné hodnocení bezpečnosti GMO musí být přehodnoceno.
... 

Také můžete přímo napsat politikům, aby v této věci jednali v obecný prospěch.


2) Podpořit další mezinárodní pochod proti Monsantu

Ideálně stejně jako ostatní teď v sobotu 12.10.2013. Zde je více obecných informací: http://www.march-against-monsanto.com/ .
Já osobně protest podpořím tady v Brně, nějaké plácátka a transparenty mi zbyly z minula, kdo se chce přidat, kontaktujte mě. Budu v sobotu odpoledne pobíhat někde v centru Brna.


3) Zapojit se do vznikající Brněnské antiMonsanto/GMO skupiny!

Jirka přišel s nápadem založit nějakou stálou pracovní skupinu tady v Brně, jejíž prostřednictvím bychom vytvářeli permanentní tlak a lobbovali za bojkot Monsanta - osvětou, přímými akcemi v supermarketech (např. přesvědčit Bauhaus apod. aby neprodávali RoundUp*) atd. Zatím jsme měli jen jednu schůzku my dva, ještě nemáme přesnou představu, ta vznikne společně na dalších schůzkách s vámi - pokud máte chuť se zapojit, kontaktujte mě prosím. Mělo by nás být alespoň cca 5, abychom to mohli udržet trvale...

* kdo neví proč, asi málo četl odkazované články...