Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

sobota 5. října 2013

Jak je to s biometrickými údaji (nejen) v českých cestovních dokladech a jejich bezpečností? #2

MV ČR mi odpovědělo (už 24.7.2013) ve věci biometrických dokladů a jejich bezpečnosti, považuji tedy za spravedlivé a správné naši další komunikaci opět uveřejnit, i když se zpožděním, za které se omlouvám. Naše předchozí komunikace je zde.

Další vyjádření MV ČR:
Odbor správních činností obdržel Vaše další dotazy, které se týkají zabezpečení
přístupu do nosiče dat (čipu) cestovní pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji (dál jen „e-pas“) a omezené možnosti použití cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (dále jen „pas-blesk“).
 
zdroj: www.mjvs.com
Systém BAC má slabou entropii, nicméně i prolomení pomocí "brute-force attack" by
zabralo v řádech několik desítek minut až hodin. Nehledě na to, že by anténa musela být
umístěna relativně blízko (řádově desítky centimetrů) od daného pasu, za předpokladu, že
pas nemění pozici. Nelze tedy předpokládat, že by osoba s nějakým takovým zařízením
unikla pozornosti ostrahy letiště, zvláště, kdyby se vyskytovala delší dobu poblíž pracoviště
kontroly dokladů. Výsledky podobných pokusů dosažených v laboratoři budou těžko
aplikovatelné v reálném životě.
 
Sledování lidí na základě jejich pasu je myšlenka v praxi obtížně realizovatelná,
protože by to znamenalo mít buď všude možně rozmístěné antény, případně brány, kterými
by dotyčný člověk musel projít. V současné době je mnohem jednoduší sledovat lidi na
základě signálu jejich mobilního telefonu.
 
Co se týká odposlechu komunikace mezi pasem a čtečkou při kontrole policistou na
letišti, hraje opět hlavní roli vzdálenost odposlouchávajícího zařízení od daného pracoviště.
Vzhledem k tomu jak jsou tato pracoviště na letištích umístěna, nelze předpokládat, že by se
někdo mohl pohybovat delší dobu v jejich blízkosti, aniž by vzbudil podezření.
 
Pas-blesk se podle § 11 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
vydává s dobou platnosti 6 měsíců. Jeho použití je tak omezeno na cesty do států Evropské
unie a do dalších států, pokud nepožadují minimální dobu platnosti cestovního pasu 6
měsíců nebo delší. Do států Evropské unie a do některých balkánských států lze přitom
použít jako cestovní doklad občanský průkaz. Pas-blesk nemá strojově čitelné údaje,
1obsahuje lepenou fotografii a méně zabezpečovacích prvků než e-pas. Má tedy nižší úroveň
zabezpečení proti pozměňování, padělání a zneužití a nezaručuje úplně spolehlivé spojení
mezi držitelem a cestovním pasem. Česká republika je signatářem Konvence o
mezinárodním letectví Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, která obsahuje
závazek ukončit platnost cestovních pasů, které nejsou strojově čitelné, v roce 2015.
Z těchto důvodů dojde k ukončení vydávání pasů-blesků. Předpokladem je schválení novely
zákona o cestovních dokladech.
 
Chtěli bychom dodat, že účelem vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
podle nařízení Rady (ES) 2254/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky
v cestovních pasech a v cestovních dokladech vydávaných členskými státy, je vydávat
bezpečnější cestovní doklady, které lépe chrání držitele před podvodným jednáním.
Poskytnutí biometrických údajů je tedy úkonem nezbytným ke splnění tohoto účelu. Pokud
přesto budete chtít vyjádřit nesouhlas s poskytováním biometrických údajů u orgánu
Evropské unie, obraťte se na Ministerstvo vnitra, odbor mezinárodní spolupráce a Evropské
unie, který Vám poskytne potřebné informace o příslušných orgánech Evropské unie.

K čemuž jsem odpověděl následovně:
=====
Dobrý den,

omlouvám se za pozdní odpověď, dříve jsem si na to nenašel čas. Předně děkuji za vaše odpovědi, a dále bych chtěl upřesnit některé věci.

Píšete, že tento typ pasu nemá strojově čitelné údaje, a že je tedy nevyhovující z hlediska bezpečnosti a ověření identity. No, budiž, to chápu. Proč ale neexistuje varianta č. 3 - tj. pas, který by měl strojově čitelné údaje, ale nebyl by čitelný na dálku (?) Něco jako klasická kreditní karta - prostě až po zasunutí do nějakého čtecího zařízení, popř. pod nějaký scanner apod.

Tím by byla splněna podmínka strojové čitelnosti, a zároveň by lidé jako já měli možnost mít pas bez těchto údajů čitelných na dálku - jako tomu je u kreditních karet, kde si taky můžu vybrat, zda chci moderní kartu čitelnou bezkontaktně (pravděpodobně ne), nebo klasickou, kontaktní. Vlk by se nažral a koza by zůstala celá...

Píšete, že "...sledování lidí na základě jejich pasu je myšlenka v praxi obtížně realizovatelná..."
V dnešní době průchozí čtecí brány apod. znějí sice jako sci-fi, ale za 10 let tomu může být úplně jinak. Je třeba se dívat i do budoucnosti... Stačí si představit změnu politických podmínek (a to není nic nereálného) více k totalitě, a je všem jasné, jak by se takovéto biometrické doklady daly z hlediska totalitně laděného zřízení "využít"...

S mobilními telefony máte samozřejmě naneštěstí pravdu.

Chápu, že primárním účelem biometrických dokladů je zvýšení bezpečnosti, ale má to taky "vedlejší účinky", o kterých by se mělo vědět a informovat, průběžně technologicky vylepšovat (viz PACE apod.) tak, aby chránily i vlastníka dokladu a jeho osobní informace - a to nejen před "teroristy", "hackery" apod., ale také před neoprávněným přečtením vládními činiteli - neb není rozdíl, kdo se k těm údajům dostal - zda policista, či hacker - pokud je to neoprávněně - což je věc, která z mé předešlé argumentace zřejmě nebyla jasná...

Moje otázka se tedy týká především druhého odstavce s otazníkem v závorkách.

Díky za váš čas a informace
McZ