Prohlédněte si blog v dynamickém zobrazení, např. Classic, Magazine, Sidebar, či Timeslide

čtvrtek 3. dubna 2014

What the pacht?!

O NOZ (nový občanský zákoník) už jsem jednou psal v souvislosti se SJM (společné jmění manželů) v článku Otevřený dopis k novému občanskému zákoníku (NOZ) ve věci společného jmění manželů (SJM) ve velmi vážné věci.
zdroj: pedant.artoflivin.sk
Dnes spíše pro zajímavost - pár úryvků z oddílu 4:
§ 2334
Propachtuje-li pachtýř propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-li hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání nebo požívání bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní doby.


§ 2335
...

Zlepší-li propachtovatel propachtovanou věc do té míry, že pachtýř může při řádném hospodaření dosáhnout vyššího výnosu, může se propachtovatel domáhat přiměřeného zvýšení pachtovného.

What the pacht?! :)

Zdroj:
OZ 2014, část IV [http://www.obcansky-zakonik-2013.cz/index.php/obcansky-zakonik-2014/2-uncategorised/9-cast-ctvrta]
Za upozornění na tuto záležitost patří dík Žokejovi.

Žádné komentáře :